Ledig verv: Nestleder i StInn

Ledig verv: Nestleder i StInn

Vi trenger noen som kan lede StInn internt og organisatorisk, og som kan være leders stedfortreder

Vår tidligere nestleder, Lisa Marie Mandfloen, ble nylig valgt som leder for StInn. Vi trenger derfor noen til å ta over nestledervervet.

Nestleder er en del av Arbeidsutvalget, som er StInns utøvende organ. Nestleder fungerer som intern og organisatorisk leder, men skal også være leders stedfortreder. Nestleder skal være en intern brobygger, og skal være en ressursperson for resten av arbeidsutvalget. Nestleder har et særskilt ansvar for å følge opp tillitsvalgte på både lokalt og sentralt nivå, og ansvar for opplæring og skolering av lokale tillitsvalgte.

Vervet er honorert, og er en 100% stilling. Stillingsperioden er frem til 1. juli 2019. Alle studenter som har betalt studentavgiften for det inneværende semesteret kan stille som nestleder.

Hvordan stille til valg

Kandidater til vervet anbefales på det sterkeste å melde sitt kandidatur ved å laste ned og fylle inn valgskjemaet, og sende det til vk.stinn@inn.no innen 10. september. Merk e-posten «Valg til nestleder». De som gjør dette vil bli intervjuet at Valgkomiteen, som vil gi sin anbefaling til Parlamentet som velger nestleder, ved å innstille på kandidaten de mener er best skikket til vervet. Valgkomiteens innstilling offentliggjøres 13. september, 18:00.

Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter 14. september, kl 12:00 på Lillehammer. Men kandidater som har blitt behandlet av Valgkomiteen stiller som oftest sterkere.

Godt valg!