Ledig verv: Medlem i Valgkomiteen

Ledig verv: Medlem i Valgkomiteen

Vi trenger de beste kandidatene til å finne de beste kandidatene!

StInn blir ikke noe bedre enn studentene som tar på seg vervene. Det er Valgkomiteen som skal passe på å finne de beste kandidatene til flere av vervene i StInn. Det finnes tre seter i Valgkomiteen, og det er to som skal fylles ved dette valget.

Valgkomiteen skal aktivt oppsøke og innstille på kandidater til ulike verv i StInn. Valgkomiteen er et uavhengig organ innad StInn og påvirker ikke politikken. Valgkomiteen skal bistå Arbeidsutvalget i å markedsføre ledige verv i organisasjonen, foruten om lokalt nivå. Valgkomiteen har taushetsplikt. De som blir valgt vil bli sittende til det er nytt valg på slutten av vårsemesteret 2020.

Hvordan stille til valg:

Kandidater til vervene anbefales å melde sitt kandidatur ved å laste ned og fylle inn valgskjemaet nederst i artikkelen, og sende det til   stinn@inn.no innen 23. november 12:00 for å kunne bli vurdert av sittende valgkomité. Merk e-posten «Valg til Valgkomiteen». Intervjuene vil gjennomføres søndag 24. november, og kandidatene kalles inn til intervju lørdag kveld. Kandidatene vil motta sin innstilling i løpet av mandagen, innstillingene vil deretter bli publisert offentlig. Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter på  Parlamentsmøtet 26. november, på Blæstad. 

Godt valg!

Vedlegg: