Ledig verv: Medlem i Valgkomiteen

Ledig verv: Medlem i Valgkomiteen

Vi trenger den beste kandidaten til å finne de beste kandidatene

StInn blir ikke noe bedre enn studentene som tar på seg vervene. Og det er Valgkomiteen som skal passe på å finne de beste kandidatene til vervene. Det finnes tre seter i Valgkomiteen, og det er kun et som skal fylles ved dette valget.

Valgkomiteen skal aktivt oppsøke og innstille på kandidater til ulike verv i StInn. Valgkomiteen er et uavhengig organ innad StInn og påvirker ikke politikken. Valgkomitéen skal bistå Arbeidsutvalget i å markedsføre ledige verv i organisasjonen, foruten om lokalt nivå. Valgkomiteen har taushetsplikt.

Hvordan stille til valg

Kandidater til vervene anbefales på det sterkeste å melde sitt kandidatur ved å laste ned og fylle inn valgskjemaet, [Lenke til valgskjema] og sende det til vk.stinn@inn.no innen 10. september. Merk e-posten «Valg til Valgkomiteen». De som gjør dette vil bli intervjuet at Valgkomiteen, som vil gi sin anbefaling til Parlamentet som velger Valgkomiteen, ved å innstille på kandidaten de mener er best skikket til vervet. Valgkomiteens innstilling offentliggjøres 13. september, 18:00.

Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter 14. september, 12:00 på Lillehammer. Men kandidater som har blitt behandlet av Valgkomiteen stiller som oftest sterkere.

Godt valg!