Ledig verv: Medlem i Valgkomiteen

Ledig verv: Medlem i Valgkomiteen

Vi trenger de beste kandidatene til å finne de beste kandidatene

StInn blir ikke noe bedre enn studentene som tar på seg vervene. Og det er Valgkomiteen som skal passe på å finne de beste kandidatene til vervene. Det finnes tre seter i Valgkomiteen, og det er to som skal fylles ved dette valget.

Valgkomiteen skal aktivt oppsøke og innstille på kandidater til ulike verv i StInn. Valgkomiteen er et uavhengig organ innad StInn og påvirker ikke politikken. Valgkomiteen skal bistå Arbeidsutvalget i å markedsføre ledige verv i organisasjonen, foruten om lokalt nivå. Valgkomiteen har taushetsplikt.

Hvordan stille til valg

Kandidater til vervene anbefales å melde sitt kandidatur ved å  laste ned og fylle inn valgskjemaet, og sende det til  vk.stinn@inn.no innen 19. februar. Merk e-posten «Valg til Valgkomiteen». Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter 20. februar, 12:00 på Elverum. 

Godt valg!