Ledig verv: Medlem i meritteringsutvalget

Ledig verv: Medlem i meritteringsutvalget

Du kan bestemme hvordan god undervisning bedømmes og fremragende lærere belønnes

Høgskolen i Innlandet skal opprette en arbeidsgruppe for å utrede et system for å belønne arbeid med utvikling av undervisning. Dette betyr at jobben ikke ser å finne ut hvem som skal belønnes, men heller bestemme kriteriene for hvem som skal belønnes, og hvordan de skal belønnes.

Utredningen fokuserer på tre forhold. Hvordan skal fremragende undervisning belønnes? Hvilke kriterier skal brukes for å bedømme fremragende undervisning? Og hvordan skal de som i fremtiden bedømmer og belønner fremragende undervisning læres opp?

Arbeidsgruppen kommer til å bestå av representanter fra studentene, de ansatte, HR og fagforeninger. Møtevirksomheten kommer til å bestå av tre seminarer igjennom semesteret, hvor reise og lunsj blir dekket. Seminarene vil vare i minst fire timer hver. 

Første samling går med til orientering, beskrivelser av tankemodeller, praktiske utforminger og erfaringer andre institusjoner har etablert. Andre samling vil gå med til å skissere den ordningen utvalget ønsker å utforme. Tredje samling går med til å behandle utkast til høringstekst og justere fram til utsending.

Hvordan stille til vervet

Studentrepresentantene i arbeidsgruppen blir oppnevnt av Arbeidsutvalget i StInn. Det skal velges to studentrepresentanter, og du kan fremme ditt kandidatur ved å sende et motivasjonsbrev til stinn@inn.no innen 30. januar.

Godt valg!