Ledig verv: Medlem i Kontrollkomiteen

Ledig verv: Medlem i Kontrollkomiteen

StInn er studentenes vaktbikkje, men vi trenger også noen hundevoktere

StInn har vedtatt flere styrende dokumenter som sier noe om hvordan organisasjonen skal drives. Det er derfor viktig at vi har et organ som passer på at disse reglene blir fulgt, og tolke dem når det blir stilt tvil.

Kontrollkomiteen er et uavhengig organ i StInn, og skal kontrollere at arbeidsutvalget, Parlamentet og organisasjonens andre organer handler i samsvar med vedtak som er gjort, og i samsvar med StInn sine vedtekter og retningslinjer. Kontrollkomiteen behandler mistillitsforslag innad i organisasjonen.

Det er tre ledige verv i Kontrollkomiteen. Komiteen internkonstitueres, så de tre medlemmene velger selv hvem av dem som skal være leder på deres første møte.

Hvordan stille til valg

Kandidater til vervet anbefales på det sterkeste å melde sitt kandidatur ved å laste ned og fylle inn valgskjemaet, og sende det til vk.stinn@inn.no innen 10. september. Merk e-posten «Valg til Kontrollkomiteen». De som gjør dette vil bli intervjuet at Valgkomiteen, som vil gi sin anbefaling til Parlamentet som velger Kontrollkomiteen, ved å innstille på kandidaten de mener er best skikket til vervet. Valgkomiteens innstilling offentliggjøres 13. september, 18:00.

Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter 14. september, kl 12:00 på Lillehammer. Men kandidater som har blitt behandlet av Valgkomiteen stiller som oftest sterkere.

Godt valg!