Ledig verv: Leder for StInn

Ledig verv: Leder for StInn

StInn trenger for øyeblikket en ny leder. Er det deg?

Studentorganisasjonen i Innlandet trenger en engasjert og dreven leder som kan stå på krava. Leder skal drifte organisasjonen, lede arbeidet i Arbeidsutvalget, og være StInns ansikt utad. Vervet er en honorert 100% stilling som varer frem til 30. juni 2019.

 Valget vil holdes onsdag 29. august, og kandidater oppfordres til å sende inn sine søknader innen fredag 24. august.

 Søknaden sendes til vk.stinn@inn.no.

Om vervet:

Leder av Arbeidsutvalget er StInns øverste leder, og har det øverste ansvaret for driften i StInn. Leder skal påse at vedtak gjort av Parlamentet, Arbeidsutvalget eller Kontrollkomiteen blir fulgt opp i alle ledd av organisasjonen. Leder skal også følge opp nasjonal studentpolitikk (NSO), og skal være i tett dialog med høgskolens og samskipnadens ledelse.

Det er, først og fremst, Leder som uttaler seg på vegne av organisasjonen overfor høgskolen, samskipnaden, myndigheter eller medier. Leder, som alle andre i organisasjonen, er likevel bundet til politikken som Parlamentet og Arbeidsutvalget har vedtatt.

Vervet er honorert, og er en 100% stilling. Stillingsperioden er frem til 1. juli 2019. Alle studenter som har betalt studentavgiften for det inneværende semesteret kan stille som leder.

For mer informasjon les stillingsinstruksen.

Om valgprosessen:

Valget blir holdt på et ekstraordinært Parlamentsmøte onsdag 29. august. Møtet vil bli holdt via nettvideo, for å kunne samle Parlamentet og kandidatene på kort varsel. Valgprosessen blir styrt av Valgkomiteen, som kommer til å lese alle søknadene, intervjue alle kandidatene og gi sin anbefaling til Parlamentet igjennom en instilling. Nedenfor er tidsplanen Valgkomiteen har satt for valget av Leder.

Mandag 20. August: Kandidatur offentliggjøres fortløpende gjennom StInn.no.
Fredag 24. august kl. 23:59: Frist for å stille til valg med mulighet for å bli innstilt av Valgkomiteen. Kun kandidater som stiller før fristen løper noen garanti for å gjennomgå intervju med Valgkomiteen. 
Lørdag 25. august, søndag 26. august og mandag 27. august brukes for å finne tidspunkt for, og gjennomføre intervjuer med kandidatene som har stilt før fristen, fredag 24. august. 
Mandag 27. august, før klokken 23:59: Valgkomiteens innstilling gjøres kjent for kandidatene i løpet av kvelden.
Tirsdag 28. august kl. 08:00: Valgkomiteens innstilling offentliggjøres. 
Tirsdag 28. august kl. 23:59: Siste frist vil det være mulig for kandidatene som stilte før fristen 24. august å sende inn en presentasjonsvideo på opptil 2 min. De innsendte videoer vil offentliggjøres på StInn.no. 
Onsdag 29. august: Valget gjennomføres under ekstraordinært Parlamentsmøte. Siste frist for å melde eller trekke sitt kandidatur settes til åpningen av saken om valg. Valgkomiteen anbefaler at valget gjennomføres i henhold til valgreglementet.  

Hvordan søke: 

Last ned og fyll inn valgskjemaet, og send det som et vedlegg til vk.stinn@inn.no.

Det anbefales sterkt å sende inn søknaden innen fredag 24. august. Det er mulig å stille som kandidat frem til valget starter, onsdag 29. august, men kandidater som har vært igjennom valgkomiteens prosess stiller sterkere.

Godt valg!