Ledig verv: kommunikasjonsansvarlig i StInn

Ledig verv: kommunikasjonsansvarlig i StInn

Vi trenger noen som kan være ansvarlig for StInn sin markedsføring og eksterne kommunikasjon.

Kommunikasjonsansvarlig er en del av Arbeidsutvalget, som er StInn sitt utøvende organ. Arbeidsutvalget jobber med politikk og studentrettigheter for hele Høgskolen I Innlandet. Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for StInn sine sosiale medier og markedsføring. Særlig viktig frem til sommeren er utarbeidelse av en markedsføringsstrategi. Dette er en god mulighet for å prøve ut en stilling i arbeidsutvalget hvis du kanskje er interessert i å stille for en full periode etter sommeren.

Vervet er honorert 50 %. Stillingsperioden er frem til 31. juni 2020. Alle studenter som har betalt studentavgiften for det inneværende semesteret kan stille som kommunikasjonsansvarlig. Mer om vervet kan du finne i StInn sine stillingsinstrukser på Stinn.no under «Dokumenter».

Hvordan stille til valg

Kandidater til vervet anbefales på det sterkeste å melde sitt kandidatur ved å fylle ut kandidatskjema (se vedlegg nederst i artikkelen), og sende det til vk.stinn@inn.no innen 13. februar kl. 23:59. Merk e-posten «Valg til kommunikasjonsansvarlig». De som gjør dette vil bli intervjuet at Valgkomiteen, som vil gi sin anbefaling til Parlamentet som velger kommunikasjonsansvarlig, ved å innstille på kandidaten de mener er best skikket til vervet.

Kandidater som skal vurderes av Valgkomiteen blir intervjuet før 20. februar. Dette for at valgkomiteens innstilling kan legges frem for Parlamentet under møtet.

Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter 20. februar i Elverum. Men kandidater som har blitt behandlet av Valgkomiteen stiller som oftest sterkere.

Godt valg!