Ledig verv: førstelektorutvalget

Ledig verv: førstelektorutvalget

Vi trenger engasjerte studenter til å sitte i førstelektorutvalget. Det er behov for en fast og en vara. Det vil ikke være hyppige møter i utvalget, men spennende oppgaver du kan lese om under.

Førstelektorutvalget skal være et rådgivende organ for prorektor utdanning i faglige beslutninger generelt, og for innholdet i kurs innrettet for førstelektorkvalifisering spesielt.  Utvalget har ansvar for at opplæringsdelen i førstelektorutdanningene, sammen med avhandlingsarbeidet, utgjør en utdanning på høyt faglig nivå og følger nasjonale retningslinjer fra kunnskapsdepartementet og universitets- og høgskolerådet. Utvalget har beslutningsmyndighet i henhold til organiseringen av Høgskolen i Innlandet.

 

Skissert forslag til mandat, kan forekomme endringer.

Førstelektorutvalget har ansvar for å:

  • utvikle førstelektorprogrammets retningslinjer som godkjennes av prorektor
  • avgi innstilling overfor prorektor om opptak av førstelektorkandidater
  • oppnevne kandidatenes veiledere
  • godkjenne kandidatenes prosjektplaner, framdriftsrapporter og opplæringsdel
  • behandle saker om godkjenning av emner og kurs avlagt ved annen institusjon
  • behandle kandidatenes søknader om å få arbeidet bedømt, avgi innstilling om bedømmelseskomiteens sammensetning til kandidatens dekan og behandle komiteens innstilling
  • godkjenne kursdelen av programmet
  • behandle årlig kvalitetsrapport fra utvalgets leder slik det står i kvalitetssystemet»

 

Sektoren er i endring, og oppdateringer, vedlikehold og nye vinkler på arbeidet med kompetanseheving på vår institusjon trenger god faglig assistanse. Vi søker derfor en student til å sitte i dette utvalget studieåret 2019/2020. Vi har også behov for en personlig vara.

 

Vervet utnevnes av Arbeidsutvalget til StInn. For å stille til vervet sender du et motivasjonsbrev til stinn@inn.no, emnefeltet merkes med «motivasjonsbrev førstelektorutvalget».

Ny frist for innsending er tirsdag 2. oktober 12:00.