Ledig verv: Fakultetrepresentant

Ledig verv: Fakultetrepresentant

Vi trenger noen til å tale studentenes sak til dekanene

Studentorganisasjonen i Innlandet jobber for å få studentrepresentasjon på alle nivå. Vi trenger derfor noen til å representere studentene på fakultetsnivå. 

Vervet går ut på å gå igjennom evalueringen som har skjedd på studieprogramnivå, og diskutere hvordan ting skal løses. Dette er et viktig steg i kvalitetsikringen av utdanningen, og vi trenger derfor noen til å fortsette diskusjonen når den kommer opp i et møte hvor dekanen deltar. Møtehyppighet varier fra fakultet til fakultet, men de fleste burde ha 2-4 møter i semesteret.

Vi har fått valgt inn de fleste fakultetstillitsvalgte, men det er noen fakultet som fremdeles mangler:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap - Mangler 1 representant
  • Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk - Mangler 1 representant
  • Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi - Mangler 2 representanter

Dersom du ønsker å representere studentene på ditt fakultet, så sender du en mail med motivasjonsbrev til  stinn@inn.no. Fakultetsrepresentanter blir utnevnt fortløpende av Arbeidsutvalget.