Ledig verv: Fakultetrepresentant

Ledig verv: Fakultetrepresentant

Vi trenger noen til å tale studentenes sak til dekanene

Studentorganisasjonen i Innlandet jobber for å få studentrepresentasjon på alle nivå. Vi trenger derfor noen til å representere studentene på fakultetsnivå. 

Vervet går ut på å gå igjennom evalueringen som har skjedd på studieprogramnivå, og diskutere hvordan ting skal løses. Dette er et viktig steg i kvalitetsikringen av utdanningen, og vi trenger derfor noen til å fortsette diskusjonen når den kommer opp i et møte hvor dekanen deltar. Møtehyppighet varier fra fakultet til fakultet, men de fleste burde ha 2-4 møter i semesteret.

Vi trenger to representanter fra alle seks fakulteter ved HINN:

  • Den Norske Filmskolen
  • Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  • Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
  • Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Så langt har vi utnevnt en representant for helse- og sosialvitenskap fra Elverum og en representant for lærerutdanning og pedagogikk fra Hamar.

Dersom du ønsker å representere studentene på ditt fakultet, så sender du en mail med motivasjonsbrev til stinn@inn.no innen 24. september.