Ledig verv: Delegat til NSOs landsmøte

Ledig verv: Delegat til NSOs landsmøte

Innlandet trenger 9 representanter når den nasjonale studentpolitikken skal bli vedtatt. Bli med på vårens vakreste eventyr, LMNSO!

Hvert år har Norsk studentorganisasjon et landsmøte hvor delegater fra studentdemokratier over hele landet samles for å vedta den nasjonale studentpolitikken. I år holdes dette møtet 17.-19. april i Tønsberg, med et formøte helgen 27.-29. mars, og StInn skal sende 10 delegater. Delegasjonsleder ble valgt på forrige møte, og det skal derfor velges 9 personer til delegasjonen på førstkommende møte. Det skal i tillegg velges 10  aradelegater, hvor førstevara vil få observatørstatus på møtet. Disse skal sette seg inn i sakene som diskuteres og vedtas, og delta i stemmeprosessen. Hver delegat kan stemme på den måten de selv mener er riktig. Alle studenter ved Høgskolen i Innlandet kan stille som delegat til landsmøtet.

Reise og opphold blir dekket av Norsk studentorganisasjon, men delegater som ikke er til stede ved flere opprop må betale regningen selv. Det blir arrangert et formøte ca. en måned i forveien, hvor det blir en innføring i hvordan landsmøtet blir gjennomført og en gjennomgang av enkelte av sakene som vil bli tatt opp. Det kommer også til å bli arrangert planleggingsmøter for Innlandet-delegasjonen, mer informasjon om disse vil bli gitt til de som velges.

Hvordan stille til valg

Det finnes 9 ledige plasser, ettersom delegasjonsleder ble valgt på forrige møte. De gjenværende delegatene blir valgt på det førstkommende Parlamentsmøte, som skjer 20. februar i Elverum. Du kan stille uten å møte opp, ved å sende inn en tekst eller video med informasjon om deg selv som Parlamentet kan ta stilling til under møtet. Dette, gjerne sammen med et bilde, sendes til stinn@inn.no merket «Valg av delegat til LMNSO» innen 13. februar kl. 23:59. Ditt kandidatur stiller sterkere dersom du møter opp på Parlamentsmøtet. Det er mulig å stille sitt kandidatur på Parlamentsmøtet frem til valget åpnes.

 

Mer informasjon om NSO og landsmøtet

Om Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høgskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 240 000 studenter. NSO har som oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, samt å representere sine medlemslag. NSO er partipolitisk uavhengig. StInn er et av medlemslagene i NSO.

Om landsmøtet til NSO

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Her tas de viktigste beslutningene i organisasjonen. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO. Landsmøtet vedtar styrende politikk, inkludert handlingsplan, rammebudsjett og politiske plattformer. Landsmøtet velger også arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene. Til sammen har medlemslagene 181 delegater.

NSOs landsmøte 2019 avholdes på Quality Hotel Tønsberg 17.-19. april. Omtrent en måned før arrangeres det formøte. Formøtet er spesielt tilpasset nye delegater som aldri før har deltatt på et landsmøte. NSO dekker reise og opphold for delegater på både formøtet og landsmøtet.