Ledig verv: Delegat til NSOs landsmøte

Ledig verv: Delegat til NSOs landsmøte

Innlandet trenger 8 representanter når den nasjonale studentpolitikken skal bli vedtatt

Hvert år har Norsk studentorganisasjon et landsmøte hvor delegater fra studentdemokratier over hele landet samles for å stemme over den nasjonale studentpolitikken. I år holdes dette møtet 4.-7. april i Tønsberg, og StInn skal sende 9 delegater. Disse skal sette seg inn i sakene som skal diskuteres og vedtas, og delta i stemmeprosessen. Hver delegat kan stemme på den måten de selv mener er riktig. Alle studenter ved Høgskolen i Innlandet kan stille som delegat til landsmøtet.

Reise og opphold blir dekket av Norsk studentorganisasjon, men delegater som ikke er til stede ved flere opprop må betale regningen selv. Det blir arrangert et formøte 16.-17. mars i Oslo, hvor det blir en innføring i hvordan landsmøtet blir gjennomført og en gjennomgang av enkelte av sakene som vil bli tatt opp. Det kommer også til å bli arrangert planleggingsmøter for Innlandet-delegasjonen.

Hvordan stille til valg

Det finnes 8 ledige plasser, da delegasjonsleder allerede er valgt. De gjenværende delegatene blir valgt på det førstkommende parlamentsmøtet, som skjer 20. februar på Elverum. Du kan stille uten å møte opp, ved å fylle ut dette kandidatskjemaet og sende det til stinn@inn.no merket "Valg av delegat til Landsmøte i NSO" innen 19. februar. Men ditt kandidatur stiller sterkere dersom du møter opp på parlamentsmøtet. Det er mulig å stille sitt kandidatur på parlamentsmøtet frem til valget åpnes.

Om Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag. NSO er partipolitisk uavhengig. StInn er et medlemslag i NSO.

Om landsmøtet til NSO

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Her tas de viktigste beslutningene i organisasjonen. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO. Landsmøtet vedtar styrende politikk, inkludert handlingsplan, rammebudsjett og politiske plattformer. Landsmøtet velger også arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene. Tilsammen har medlemslagene 181 delegater.

NSOs landsmøte 2019 avholdes på Quality Hotel Tønsberg 4.-7. april. 16.-17. mars arrangeres det formøte i Oslo. Formøtet er spesielt tilpasset nye delegater som aldri før har deltatt på et landsmøte. NSO dekker reise og opphold for delegater på både formøtet og landsmøtet.