Ledig verv: ansettelsesutvalget NY FRIST

Ledig verv: ansettelsesutvalget NY FRIST

Vi trenger studentenes mening i ansettelsesprosessen

Akkurat nå trenger vi studentrepresentanter til å sitte i ansettelsesutvalget til Høgskolen i Innlandet. Vi har behov for to faste representanter og to vararepresentanter. Er DU den vi ser etter?

 

Ansettelsesutvalget er det organet i høgskolesystemet som bestemmer kravspesifikasjoner, tilsettinger og opprykk i faglige stillinger. Det er viktig at vi som studenter får ha noe å si når det bestemmes hvem som skal undervise oss. Det er her vi trenger deg. Vi ser etter to hovedrepresentanter (med tale-, forslag-, og stemmerett) og varaer til disse. Vi trenger noen som ikke er redd for å tale fra et studentperspektiv i møte med prorektor og dekaner.

Utvalget møtes en gang i måneden, fysisk på studiested Lillehammer og Elverum, også over Skype, og frem til jul vil disse møtene være på torsdager. Datoene for de neste møtene er 19. september, 16. oktober, 21. november og 16. desember. Møtene gjennomføres vanligvis fra 9-11:30. Sakspapirene blir normalt sendt ut fredagen før møtet, og det er forventet at du setter deg inn i disse. Eventuelle reisekostnader blir dekket av høgskolen. Vervet medfører taushetsplikt.

Flere spørsmål angående dette vervet kan rettes til Anne Berit Halberg, anne.halberg@inn.no.  Neste møte er 19. september.

Vervet utnevnes av Arbeidsutvalget til StInn. For å stille til vervet sender du et motivasjonsbrev til stinn@inn.no, emnefeltet merkes med «motivasjonsbrev ansettelsesutvalget».

Frist for innsending er onsdag 18. september 12:00.