Kandidater til sentrale verv i StInn

Kandidater til sentrale verv i StInn

Her er oversikten til de kandidatene som har meldt seg så langt

Dette er en liste over personer som har meldt sitt kandidatur i forkant av valgene som finner sted under Parlamentmøte 14.09.2018 på Lillehammer. 

Mandag 10.09.2018 var fristen for å melde sitt kandidatur om en skulle bli vurdert i Valgkomiteens forberedende arbeid. Kandidater som har stilt etter fristen er fortsatt valgbare, men vil ikke bli vurdert av Valgkomiteen og kan derfor ikke bli innstilt (anbefalt) av Valgkomiteen. I kandidatskjemaene som er vedlagt kan dere bli bedre kjent med kandidatene i forkant av valget. Alle studenter ved Høgskolen i Innlandet kan melde sitt kandidatur frem til valgene starter på Parlamentmøtet.

Valgkomiteens innstilling vil offentliggjøres torsdag, ca. kl. 18:00 på www.stinn.no.

Godt valg!

Nestleder:

Kandidater meldt før Valgkomiteens frist:

Mailén Evita Leithe

Kandidater meldt etter Valgkomiteens frist:

Rikke Myhrehagen

Kontrollkomiteen:

Kandidater meldt før Valgkomiteens frist:

Bjørn-Martin Flindrum

Christiane Markeng

Jørgen André Wigestrand

Kandidater meldt etter Valgkomiteens frist:

Valgkomiteen:

Kandidater meldt før Valgkomiteens frist:

Dina Svela

Kandidater meldt etter Valgkomiteens frist:

Parlamentet (hovedrepresentant):

Kandidater meldt før Valgkomiteens frist:

Dina Svela (Lillehammer)

Jan Emil Heibø (Lillehammer)

Øystein Cuppen (Lillehammer)

Tea Karoline U. Aasmundstad (Rena)

Nere Knutsson Haugå (Blæstad)

Kandidater meldt etter Valgkomiteens frist:

Parlamentet (vararepresentant):

Kandidater meldt før Valgkomiteens frist:

Kim Wessel Vestli (Rena)

Kandidater meldt etter Valgkomiteens frist: