Har du en mening? Still til Parlamentet!

Har du en mening? Still til Parlamentet!

Minstekrav for å stille som delegat til Parlamentet: Du har en mening!

Mener du at det skal være en mer praksisnær utdanning? Eller mener du det er for få kjønnsnøytrale toaletter på skolebyggene? Hvem skal si din mening, hvis du ikke sier den selv? Still til Parlamentet!

Sjekk ut  denne artikkelen for å se hvordan forrige Parlamentsmøte var.

Frist for å stille til Parlamentet er fredag 25. oktober kl. 23:59.

 

I løpet av studietiden har du kanskje gjort deg opp noen meninger om hvordan ting kan forbedres for studentene på Høgskolen i Innlandet, og hvilke tilbud det er viktig å bevare. Disse meningene kan bli uttrykt igjennom klassetillitsvalgte eller studentrådet, men enkelte meninger er såpass store at de påvirker hele høgskolen. Da er det en ting du burde gjøre for å virkelig få sagt din mening:

Still til Parlamentet!

Parlamentet er det øverste organet i Studentorganisasjonen i Innlandet. Det er de som bestemmer hva StInn skal mene, og hva StInn skal jobbe for. Parlamentet består av 21 hoveddelegater og 21 varadelegater fordelt proporsjonalt mellom de seks studiestedene til Høgskolen i Innlandet. De møtes tre til fire ganger i semesteret for å si sin mening i diskusjonene om saker som påvirker alle studentene på høgskolen. Nå velges delegatene for 2020!

Delegatene velges i et urnevalg fra 1.-14. november. Alle studenter ved HINN kan både stille og stemme i dette valget. Du kan være delegat i Parlamentet samtidig som du er klassetillitsvalgt eller studentrådstyremedlem, men ikke dersom du er medlem i StInns Arbeidsutvalg, Sentralstyre eller Kontrollkomite. Vervet varer fra 01. januar til 31. desember 2020.

Delegater per studiested

Blæstad 1 hovedrepresentant og 1 vararepresentant
Evenstad 1 hovedrepresentant og 1 vararepresentant
Elverum 4 hovedrepresentanter og 4 vararepresentanter
Hamar 4 hovedrepresentanter og 4 vararepresentanter
Rena 5 hovedrepresentanter og 5 vararepresentanter
Lillehammer 6 hovedrepresentanter og 6 vararepresentanter

 

Hvordan stille til valg

For å melde ditt kandidatur så fyller du ut  dette kandidatskjemaet og sender det, sammen med et portrettbilde vi kan publisere, til  stinn@inn.no. Merk e-posten «Valg til Parlamentet». Dette er informasjonen dine medstudenter kommer til å ta utgangspunkt i når de skal avgi sin stemme i urnevalget 1.-14. november. Siste frist for å melde sitt kandidatur er fredag 25. oktober, 23:59.

Godt valg!

Psst ... Det er valg til Høgskolestyret nå også!  Ler mer her hvis du er nysgjerrig.