Har du en mening? Still til Parlamentet!

Har du en mening? Still til Parlamentet!

UTSATT FRIST TIL 1. NOVEMBER!

I løpet av studietiden så har du kanskje gjort deg opp noen meninger om hvordan ting kan forbedres for studentene på Høgskolen i Innlandet, og hvilke tilbud som det er viktig å bevare. Noen av disse meningene kan bli uttrykt igjennom klassetillitsvalgte eller studentrådet, men enkelte meninger er såpass store at de påvirker hele høgskolen. Da er det en ting du burde gjøre for å virkelig få sagt din mening:

Still til Parlamentet!

Parlamentet er det øverste organet i Studentorganisasjonen i Innlandet. Det er de som bestemmer hva StInn skal mene, og hva StInn skal jobbe for. Parlamentet består av 21 hoveddelegater og 21 varadelegater fordelt proporsjonalt mellom de seks studiestedene til HINN. De møtes tre-fire ganger i semesteret for å si sin mening i diskusjonene om de sakene som påvirker alle studentene på høgskolen. Og nå skal delegatene for 2019 velges!

Delegatene velges i et urnevalg fra 5.-7. november. Alle studenter ved HINN kan både stille og stemme i dette valget. Du kan være delegat i Parlamentet samtidig som du er klassetillitsvalgt eller studentrådstyremedlem, men ikke dersom du er medlem i StInns Arbeidsutvalg, Sentralstyre eller Kontrollkomite. Vervet varer fra 01. januar til 31. desember 2019.

Delegater per studiested

Lillehammer –   7 hovedrepresentanter og 7 vararepresentanter
Rena            –   5 hovedrepresentanter og 5 vararepresentanter
Hamar          –   4 hovedrepresentanter og 4 vararepresentanter
Elverum       –   3 hovedrepresentanter og 3 vararepresentanter
Blæstad       –   1 hovedrepresentanter og 1 vararepresentanter
Evenstad     –   1 hovedrepresentanter og 1 vararepresentanter

Hvordan stille til valg

For å melde ditt kandidatur så fyller du ut dette kandidatskjemaet og sender det, sammen med et portrettbilde vi kan publisere, til stinn@inn.no. Merk e-posten "Valg til Parlamentet". Dette er informasjonen dine medstudenter kommer til å ta utgangspunkt i når de skal avgi sin stemme i urnevalget 5.-7. november. Siste frist for å melde sitt kandidatur er 1. november, 23:59.

Godt valg!