Fortsatt mulig å stille til StInn sin kontrollkomité!

Fortsatt mulig å stille til StInn sin kontrollkomité!

Vervet er tilgjengelig for alle studenter ved Høgskolen i Innlandet.

Kontrolkomiteen skal passe på at organisasjonen følger sine vedtekter og styringsdokumenter, og tolke disse hvis nødvendig.

På parlamentsmøte 4, den 16. juni 2020, ble det valgt et nytt medlem til Kontrollkomité det er altså to plasser det fortsatt er mulig å stille til. 

Kontrollkomiteen har ansvar for å kontrollere at rammene og vedtak fattet av parlamentet blir fulgt. Kontrollkomiteen behandler også til tider personalsaker, og har derfor taushetsplikt. Kontrollkomiteen bør ikke uttale seg politisk, men har en rådgivende rolle når det kommer til tolkning av dokumenter og praksis i organisasjonen.

Vervet passer godt for de som liker å lese og tolke regler, og for de som er interessert i organisasjonsarbeid. Vi ser spesielt etter de som er motiverte for tidvis arbeid og som ønsker å jobbe for studentenes beste.

Vervets varighet er fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

 

Hvordan stille til valg:

Kandidater til vervene anbefales å melde sitt kandidatur ved å laste ned og fylle inn kandidatskjemaet nederst i artikkelen, og sende det til vk.stinn@inn.no innen 24. mai 2020 for å kunne bli vurdert av valgkomiteen. Merk e-posten «Valg til kontrollkomiteen». Valgkomiteen vil kontakte kandidatene etter fristen og forklare innstillingsprosessen videre. Kandidatene vil motta sin innstilling innen 9. juni 2020. Innstillingene vil deretter bli publisert offentlig. 

Her er linken til kandidatskjema:  Kandidatskjema 57,06 kB

Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter på Parlamentsmøtet 16/6 2020.

Ved spørsmål angående vervet, ikke nøl med å kontakte valgkomiteen eller sittende kontrollkomite på vk.stinn@inn.no eller kk.stinn@inn.no.

 

Godt valg!

Hilsen valgkomiteen,

Dag Emmanuel Fredriksen, Bendik Kaurin Evertsen og Fatema Al-Musawi