Førstelektorutvalget

Førstelektorutvalget

Vi trenger engasjerte studenter til å sitte i førstelektorutvalget. Det er behov for en fast og en vara.

Førstelektorutvalget skal være et rådgivende organ for prorektor utdanning i faglige beslutninger generelt, og for innholdet i kurs innrettet for førstelektorkvalifisering spesielt.  Utvalget har ansvar for at opplæringsdelen i førstelektorutdanningene, sammen med avhandlingsarbeidet, utgjør en utdanning på høyt faglig nivå og følger nasjonale retningslinjer fra kunnskapsdepartementet og universitets- og høgskolerådet. Utvalget har beslutningsmyndighet i henhold til organiseringen av Høgskolen i Innlandet.

Skissert forslag til mandat, kan forekomme endringer.

Førstelektorutvalget har ansvar for å:

-       utvikle førstelektorprogrammets retningslinjer som godkjennes av prorektor

-       avgi innstilling overfor prorektor om opptak av førstelektorkandidater

-       oppnevne kandidatenes veiledere

-       godkjenne kandidatenes prosjektplaner, framdriftsrapporter og opplæringsdel

-       behandle saker om godkjenning av emner og kurs avlagt ved annen institusjon

-       behandle kandidatenes søknader om å få arbeidet bedømt, avgi innstilling om bedømmelseskomiteens sammensetning til kandidatens dekan og behandle komiteens innstilling

-       godkjenne kursdelen av programmet

-       behandle årlig kvalitetsrapport fra utvalgets leder slik det står i kvalitetssystemet»

Vi søker derfor en student til å sitte i dette utvalget, vi har også behov for en personlig vara.

 

Hvordan stille til vervet:

Vervet utnevnes av Arbeidsutvalget til StInn. For å stille til vervet sender du et motivasjonsbrev til stinn@inn.no, emnefeltet merkes med «motivasjonsbrev førstelektorutvalget». Fristen for innsendelse av motivasjonsbrev er 8. september 2020.

Frist for innsending kommer.