Annsettelsesutvalget

Annsettelsesutvalget

Vi trenger studentenes mening i ansettelsesprosessen!

Akkurat nå trenger vi studentrepresentanter til å sitte i ansettelsesutvalget til Høgskolen i Innlandet. Vi har behov for to faste representanter og to vararepresentanter. Er DU den vi ser etter?

Ansettelsesutvalget er det organet i høgskolesystemet som bestemmer kravspesifikasjoner, tilsettinger og opprykk i faglige stillinger. Det er viktig at vi som studenter får sagt våre meninger og behov når det bestemmes hvem som skal undervise oss. Det er her vi trenger deg! Vi ser etter to hovedrepresentanter (med tale-, forslag-, og stemmerett) og varaer til disse. Vi trenger noen som ikke er redd for å tale fra et studentperspektiv i møte med prorektor og dekaner.

Utvalget møtes en gang i måneden, fysisk på studiested Lillehammer og Elverum, også over Skype. Møtene gjennomføres vanligvis fra 09:00- 11:30. Sakspapirene blir normalt sendt ut fredagen før møtet, og det er forventet at du setter deg inn i disse. Eventuelle reisekostnader blir dekket av høgskolen. Vervet medfører taushetsplikt.

Flere spørsmål angående dette vervet kan rettes til Anne Berit Halberg,  anne.halberg@inn.no.

 

Hvordan stille til vervet:

Vervet utnevnes av Arbeidsutvalget til StInn. For å stille til vervet sender du et motivasjonsbrev til  stinn@inn.no, emnefeltet merkes med «motivasjonsbrev ansettelsesutvalget». Fristen for innsendelse av motivasjonsbrev er 8. september 2020.

 

Frist for innsending kommer.