Ledige verv og valg

Ledig verv: utdanningsutvalget

Det skal oppnevnes to hovedrepresentanter og to vara til utdanningsutvalget.Neste møte i utvalget gjennomføres 26. september.

Suppleringsvalg til Parlamentet

Er du nysgjerrig på hvordan det er å sitte i Parlamentet? 20. september skal det velges delegater som blir sittende til nyttår! Det...

Ledig verv: førstelektorutvalget

Vi trenger engasjerte studenter til å sitte i førstelektorutvalget. Det er behov for en fast og en vara. Det vil ikke være hyppige...