Ledige verv og valg

Suppleringsvalg Parlamentet

Hørte du om Parlamentsvalget litt for sent? På førstkommende Parlamentsmøte 20. februar skal det suppleres delegater til Parlamente...