Din hovedtillitsvalgt

Ta gjerne kontakt med noen i Arbeidsutvalget eller noen i staben direkte

Arbeidsutvalget

Torje Juli19
Torje Martnes
Brev_rosa
torje.martnes@inn.no

 Leder

 

   
Alexander Juli19
Alexander Eriksson
Brev_rosa
alexander.eriksson@inn.no

 Nestleder

 

   
Thomas Juli19
Thomas Brinck-Mortensen
Brev_rosa
thomas.brinckmortensen@inn.no
 Fag- og forskningspolitisk ansvarlig    
Gesine Juli19
Gesine Fischer
Brev_rosa
gesine.fischer@inn.no
 Velferds- og læringsmiljøpolitisk 
 ansvarlig
   
Ida Juli19
Ida Karoline K. Kjønsberg
Brev_rosa
ida.kjonsberg@inn.no 

 Kommunikasjonsansvarlig

 

   

 

Staben

Staben i StInn består av ansatte ved Høgskolen i Innlandet som jobber for å bistå organisasjonens tillitsvalgte. Ønsker du råd eller veiledning, ta kontakt:

Portrettbilde - Randi
Randi Kirkeby
Brev_rosa
randi.kirkeby@inn.no
 Organisasjonskonsulent
Telefon_rosa
926 55 876
Portrettbilde - Erling
Erling Relling
Brev_rosa
erling.relling@inn.no
 Organisasjonskonsulent
Telefon_rosa
970 34 452