Kontakt oss

Synes du kontinuasjonsreglene burde endres, synes du det bare er surr på studieprogrammet ditt, eller lurer du på hva som skjer i studentpolitikken i Innlandet for tiden? Ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgte i StInn eller send oss en e-post!

 

x (x)

Spørsmål? Innspill? Ønsker du å melde opp en sak? Send oss en e-post til: 
stinn@inn.no

Ønsker du å klage på en avgjørelse gjort av StInn, eller mener du at noe ikke er gjort etter boka? Send en e-post til Kontrollkomiteen (KK) på: 
kk.stinn@inn.no

Ønsker du å engasjere deg eller stille til valg i StInn? Send en e-post til Valgkomiteen (VK) på: 
vk.stinn@inn.no

Har du innspill til Studentrådsstyret på ditt studiested? Send en e-post til:
blastad.stinn@inn.no
elverum.stinn@inn.no
evenstad.stinn@inn.no
hamar.stinn@inn.no
lillehammer.stinn@inn.no
rena.stinn@inn.no

 Har du innspill eller spørsmål til Arbeidsutvalget (AU)? Send dem en e-post:

Torje Juli19
Torje Martnes
Brev_rosa
torje.martnes@inn.no

 Leder

 

   
Alexander Juli19
Alexander Eriksson
Brev_rosa
alexander.eriksson@inn.no

 Nestleder

 

   
Thomas Juli19
Thomas Brinck-Mortensen
Brev_rosa
thomas.brinckmortensen@inn.no
 Fag- og forskningspolitisk  ansvarlig    
Gesine Juli19
Gesine Fischer
Brev_rosa
gesine.fischer@inn.no
 Velferds- og  læringsmiljøpolitisk 
 ansvarlig
   
vinter_bilde_Ane
Ane Skagestein Omholt
Brev_rosa
ane.omholt@inn.no

 Kommunikasjonsansvarlig

 

   

Staben i StInn består av ansatte ved Høgskolen i Innlandet som jobber for å bistå organisasjonens tillitsvalgte. Ønsker du råd eller veiledning, ta kontakt med:

Portrettbilde - Erling
Erling Relling
Brev_rosa
erling.relling@inn.no
 Organisasjonsrådgiver
Telefon_rosa
970 34 452
Portrettbilde - Bård Ræstad
Bård Ræstad
Brev_rosa
bard.rastad@inn.no
 Studentassistent    
Portrettbilde - Mari Karenersen
Mari Karenersen
Brev_rosa
mari.karenersen@inn.no
 Studentassistent    

For henvendelser som omhandler studentsamfunnene, velferdsfondet eller studiestart, ta kontakt med:

Portrettbilde - Randi
Randi Kirkeby
Brev_rosa
randi.kirkeby@inn.no
 Organisasjonskonsulent
Telefon_rosa
926 55 876

 

Fakturainformasjon

StInn ønsker å motta alle faktura via EHF. Hvis du som leverandør ikke tilbyr EHF ønsker vi å motta faktura som PDF via e-post. 

E-fakturaadresse (EHF): 9908:993794589
Fakturaadresse (kun PDF): stinn@faktura.poweroffice.net
Organisasjonsnummer: 993 794 589
Kontonummer: 1820.13.66948

Alle fakturaer må påføres riktig rekvisisjons-/referansenummer (åtte - 8 - siffer eksl skilletegn), som oppgis ved bestilling. Ved manglende rekvisisjons-/referansenummer vil faktura bli returnert. 
Hvis man sender faktura som e-post må det sendes som PDF. Alle andre fil-formater vil bli avvist automatisk uten ytterligere beskjed.

Ved spørsmål send en e-post til stinn@inn.no
Hvis du allerede har kontakt med oss via e-post, vennligst svar på den e-post-tråden og la saksnummer fremgå først i emnefeltet. 

Fakturaen stiles til:
Studentorganisasjonen i Innlandet
Postboks 400
2418 ELVERUM

 

Leveringsadresse

Som hovedregel skal alle leveranser leveres til Elverum hvis ikke annet er nevnt i bestillingen.

Blæstad:
Studentorganisasjonen i Innlandet
Høyvangvegen 40
2322 RIDABU

Elverum:
Studentorganisasjonen i Innlandet
Hamarvegen 112
2411 ELVERUM

Evenstad:
Studentorganisasjonen i Innlandet
Anne Evenstadvegen 80
2480 KOPPANG

Hamar: 
Studentorganisasjonen i Innlandet
Holsetgata 31
2318 HAMAR

Lillehammer: 
Studentorganisasjonen i Innlandet
Gudbrandsdalsvegen 350
2624 LILLEHAMMER

Rena: 
Studentorganisasjonen i Innlandet
Telthusveien 12
2450 RENA

 

Ta kontakt med oss!