Studentenes krav til vertskommunen

Studentenes krav til vertskommunen

Fra venstre: Direktør i SINN Hans Ødegaard, Leder i STINN Gaute Kornberg, Direktør for digitalisering og infrastruktur Marit Torgersen, Studentrådsleder ved studiestad Evenstad, Rektor Kathrine Skretting, Ordfører Terje Hoffstad, Rådmann Leif Harald Walle, Prorektor samfunnskontakt Jens Uwe Korten, Eiendomsdirektør Geir Monsen, Økonomidirektør Arne Odd Bergdølmo, Seniorkonsulent Ragnhild Østerhaug, Dekan ved anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi Kristin Gangås

Vi i StInn reiser rundt sammen med Høgskolen og studentsamskipnaden med mål om å få til et forpliktende samarbeid med vertskommunen du bor i! Vi har vært i møter med Lillehammer, Hamar, Rena, Evenstad(bilde) og Elverum kommune.

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 registrerte studenter, fra både innland og utland. Vi er en viktig ressurs for vertskommunen. Vi arbeider i butikkene, spiller fotball i det lokale idrettslaget, og vi legger igjen penger i det offentlige og private næringslivet. Med dette er det naturlig at kommunen legger til rette for at vi skal trives og ha de beste årene i våre liv. Det er mye kommunen kan bidra med for å gjøre hverdagen bedre for studentene i Innlandet. De kan tilby helsestasjon, psykologtjenester, praksisplasser, møteplasser med næringslivet, økonomisk støtte til studentaktiviteter, barnehageplasser, støtte opp om god kollektivtrafikk, og tilby eiendommer til SINN for bygging av flere studentboliger.

Når man tenker på de samfunnsøkonomiske ringvirkningene studentene skaper i lokaløkonomien, er det tydelig at studentene gir et positivt bidrag til lokalsamfunnet. Vi i StInn ønsker at kommunene skal legge bedre til rette for studentene sine, og lage en studentmelding om å forplikte seg til å skape god velferd for studentene som bor der.