Studentene roper, men hvem hører?

Bilde fra studentrådsmøtet på Rena 4. september

Det ble 03.09.19 avholdt ekstraordinært møte i generalforsamlingen for Studentsamfunnet på Rena, den 04.09.19 ble det avholdt Studentrådsmøte på Rena. Felles for begge møtene var at man vedtok en resolusjon som omhandlet hvordan studentstemmen på Rena gjentatte ganger har blitt overhørt, og at studentrepresentanter i StInn og Studentsamfunnet har blitt strategisk ekskludert fra vesentlige møter og beslutninger.

 

Her kan du lese videre om hva studentene, studentsamfunnet og StInn på Rena mener. 

 

Siden 2013 har Åmot kommune spilt ut at de ønsker Studenthuset Arena Bar revet, og det har vært flere prosesser rundt å finne alternativer til hvor Studentsamfunnet på Rena kan drive sin virksomhet hvis bygget rives. Dette har vært utfordrende, spesielt ettersom husleiekostnadene har vært mye høyere enn det Studentsamfunnet kan opprettholde. 

 

Det planlegges å bygge et nytt flerbruksbygg på de områdene der Gymsalbygget, Sjølund og Studenthuset Arena Bar som blant annet Høgskolen i Innlandet skal disponere. Her har det blitt snakket om at Studentsamfunnet på Rena kan flytte inn i, men tilbakemeldingene på dette varierer veldig på nåværende tidspunkt. Studentsamfunnet på Rena har utarbeidet et brev der man beskriver hvilke suksesskriterier som må være tilstede for at man kan opprettholde, og forbedre, det tilbudet man har i dag. Dette ligger også til grunn i forslaget til resolusjon. Både suksesskriteriene og resolusjonen ligger vedlagt nederst i artikkelen.

 

Etter tydelig tilbakemelding fra studentene og Studentsamfunnet på Rena har høgskolen og kommunen nå over en lengre periode bestemt seg for å ekskludere studentsamfunnet fra de møtene som omhandler fremtiden til Studenthuset Arena Bar, et bygg som Studentsamfunnet på Rena siden 2003 har kontraktfestet eierskap til. Man opplever seg utelatt fra vesentlige fora der fremtiden til det kulturelle tilbudet for studentene på Rena avgjøres, noe man opplever som strategisk ekskludering. Man blir på dette tidspunktet kun orientert om hva andre aktører har bestemt.

 

Dette mener Samfunnsstyret er feil, og det er på tide at studentene gjennom Studentsamfunnet på Rena og StInn tas på alvor og vises nok respekt til å bli inkludert i prosessene.

 

Det er skrevet en resolusjon om dette, som et tydelig signal til disse aktørene om at det er på tide å bli inkludert, bli hørt og vises den respekten man fortjener.

 

Les mer om saken, og se kontrakt for bruk av studenthuset, på studentsamfunnets nettside. 

 

Vedlegg: