StInns julekalender 2018

StInns julekalender 2018

StInn gjør eksamenstiden artigere og ventetiden til jul kortere med daglige konkurranser

I advent har StInn en julekalender på vår Facebook-side, hvor du hver dag kan delta for muligheten til å bli trekt ut til å vinne et gavekort i kantina. 

Spørsmålene blir lagt ut hvert dag 12:00, og du kan delta i konkurransen ved å kommentere på posten på den offisielle Facebook-siden vår frem til neste luke åpnes 12:00 neste dag. Du kan kun avgi et svar per luke. Dersom du avgir flere svar, så anser vi kun det siste svaret som det avgitte svaret.

Vinneren blir trukket etter at konkurransen er stengt. Det forsøkes å gjøre det samme dag, men vi kan ikke love at dette alltid skjer. Trekningen blir utført igjennom RandomPicker.com, og en kvittering på trekningen legges ved hver annonsering av vinnere. Oversikt over vinnerne blir gitt nederst i denne artikkelen, og i posten med det originale spørsmålet. Vinneren blir forsøkt kontaktet. Dersom de ikke gir lyd ifra seg i løpet av 72 timer, så trekkes en ny vinner. Premiene blir delt ut i januar, igjennom de lokale studentrådsstyrene.

De som står for utformingen av spørsmålene og uttrekning av vinnerne kan ikke delta i trekningen. 

---

The questions are published every day at 12:00, and you can compete by commenting on the post on our official Facebook page until the next question is posted at 12:00 the following day. You can only give one answer for each question. If you post multiple answers, we will only consider the last answer you posted as your given answer.

The winner is drawn after the contest is closed. We will try to do this the same day as it closes, but can not promise that we will always manage that. The drawing is done trough RandomPicker.com, and a receipt of the drawing is attached to each announcement of a winner. An overview of winners is given in the bottom of this article, and in the posts with the original question. We will attempt to contact all winners. If they do not give a response for 72 hours, a new winner will be drawn. The prizes will be given in January, trough the local student councils.

Those who have made the questions and are drawing the winners are not eligible to win the contests. 

 

Luke Vinner Antall kommentarer Antall godkjente svar
1 Thea Bøhn Nyløkken 20 20
2 Martin Storberget 16 15
3 Per Andreas Frøiland 49 49
4 Lene Hansen 26 21
5 Wilma Matsson 51 51
6 Torgal Hermann Floden 33 24
7 Nico Wardenær 35 29
8 Alex Askeland 55 45
9 Lene Hansen 5 5
10 Randi Floa 79 79
11 Agnethe Ryttersgaard Nicolajsen 14 14
12 Sandra Othelie Dinessen 23 23
13 Henrik Moholdt 20 10
14 Virág Györffy 34 34
15 Nina Helene Thielemann-Joys 12 10
16 Lillian Tandstad 9 7
17 Ingvild Odine Hammer Hovda 11 9
18 Ingrid Hjelvik 22 22
19 Anette Rana 17 17
20 Emily Johansson 17 17
21 Lars Eia Bokle 19 19
22 Torgal Hermann Floden 20 20
23 Emily MacPherson 9 9
24 Lillian Tandstad 6 5

 

God jul, og lykke til!