StInns adventskalender 2019

StInns adventskalender 2019

StInn gjør eksamenstiden mer morsom og ventetiden til jul litt kortere med en daglig adventskalender!

StInn har en adventskalender på  vår Facebook-side, hvor du hver dag kan delta for muligheten til å bli trukket ut som vinneren av et gavekort i kantina. Gavekortene deles ut av studentrådsstyrene i januar.

Spørsmålene legges ut hver dag 12:00, og du deltar i konkurransen ved å kommentere på innlegget på den offisielle Facebook-siden vår frem til neste luke åpnes 12:00 neste dag. Du kan kun avgi ett svar per luke. Dersom du avgir flere svar, så anser vi kun det siste svaret som det avgitte svaret.

Vinneren blir trukket etter at konkurransen er stengt. Vi forsøker å gjøre dette samme dag, men vi kan ikke love at dette alltid skjer. Trekningen blir utført igjennom  RandomPicker.com, og en kvittering på trekningen legges ved hver annonsering av vinnere. Oversikt over vinnerne kan du se nederst i denne artikkelen, og i posten med det originale spørsmålet. Vinneren bes sende en melding til StInn på Facebook med hvilket studiested de studerer ved, og hvordan de kan bli kontaktet. Dersom de ikke gir lyd ifra seg i løpet av 72 timer, så trekkes en ny vinner. Premiene blir delt ut i januar, med hjelp fra de lokale studentrådsstyrene.

De som står for utformingen av spørsmålene og uttrekning av vinnerne kan ikke delta i trekningen. 

English version

Every day in advent get a question on our Facebook page, where you can participate with the change of winning a gift card in the cafeteria. The gift cards are handed out by the Local Executive Committee in January.

The questions are published every day at 12:00, and you can participate by commenting on the post on our official Facebook page until the next question is posted at 12:00 the following day. You can only give one answer for each question. If you post multiple answers, we will only consider the last answer you posted as your given answer.

The winner is drawn after the contest is closed. We will try to do this the same day as it closes but cannot promise that this will be the case every day. The drawing is done through  RandomPicker.com, and a receipt of the drawing is attached to each announcement of the winner. An overview of winners is given at the bottom of this article, and in the posts with the original question. We ask the winners to send a Facebook message to StInn, with information about where they study and how they can be contacted. If they do not give a response within 72 hours, a new winner will be drawn. The gift cards will be handed out in January, with the help of the Local Executive committees.

Those who have made the questions and are drawing the winners are not eligible to participate. 

 

Luke Vinner Antall kommentarer Antall godkjente svar
1 Ida Kudra 21 19
2 Torgal Hermann Floden 31 31
3 Cecilie Gundersen 28 28
4 Michelle Lassoued  26 26
5 Vilde Sletten Andreassen 39 20
6 Beate Glenne 25 23
7 Anette Rana 21 21
8 Ingrid Marie Kletten Svee 18 14
9 Michelle Lassoued 19 19
10 Kaja Arielle Bergseth 9 5
11 Jenny Imingen Skjellet 29 29
12 Matilda Hedman  10 9
13 Per Andreas Steiro Frøiland 15 15
14 Virág Györffy 13 13
15 Beate Glenne  4 4
16 Ameline Tangen Sørgen 15 15
17 Susanne Lygren 30 28
18 Nikolai Mortensen 13 13
19 Beate Glenne 17 13
20 Lene Ødegård 20 20
21 Ellinor Flobergseter 5 5
22 Lillian Tandstad 4 4
23 Ameline Tangen Sørgen 7 6
24 Torgal Hermann Floden 3 3
BONUS Lillian Tandstad 383 383