StInn i møte med UHR-utdanningen og medlemslagene i Norge

StInn i møte med UHR-utdanningen og medlemslagene i Norge

I går har vi sammen med vår Fag og forskningspolitisk ansvarlig Andreas Møllerhagen, og Velferds- og læringsmiljøpolitisk Ane Omholt, vært i møte med UHR -utdanning ( Universitets- og Høyskolerådet), NSO og de ulike medlemslagene i Norge. På agendaen stod tilrettelegging av det psykososiale læringsmiljøet og psykisk helse knyttet til undervisningssammenheng, og ikke minst ensomhet under Korona tiden. 

Møtet ble en fin arena til å utveksle informasjon, bekymringer, og forslag til tiltak som har fungert for de ulike utdanningsinstitusjonene. Dette er noe som har vært et av de største prioriteringene til StInn i høst, og vi er glade for å se at våre tiltak er i tråd med de nasjonale anbefalingene, og fungerer bra for mange studenter ved flere utdanningsinstitusjoner i Norge. Noe alle virker til å være enige om, er dannelsen av de faglige og sosiale arenaene for studenter i og utenfor undervisningssammenheng. Fellesarenaer som inviterer til sosialt og faglig interaksjon er viktig, og øker psykisk velvære og faglig progresjon blant studentene. Flere institusjoner har gitt emneansvarlige eller andre faglige ansatte ansvar til å følge opp mindre grupper på studenter. Her inviterer dem til sosiale arrangementer som quizer, filmkvelder, men tilrettelegger også for formatering av kollokvier grupper som stimulerer til faglig diskusjon. Kombinasjonen av at foreleser igangsetter kollokviegrupper og fungerer som kontaktlærer, fører til bedret sosial og faglig velvære i de fleste instanser. Slik kunne også mange kollokviegrupper skreddersys bedre etter studentenes preferanser for arbeidstype og andre behov.  

Å både ha studiekamerater og trygge autoritetspersoner rundt seg virker til å være noe av det aller viktigste for studenter i en sårbar studenttilværelse. Disse skal være tilgjengelige for studentene, gi dem faglig oppfølging, men også støtte og veiledning når det trengs. Dette er noe utdanningsinstitusjonene mener ikke bare har fungert nå under korona, men er viktig å ha fokus på i tiden framover også. StInn er glad for å se at den dystre tiden vi er i nå, har ført til kartlegging og etableringen av mange viktige og effektive tiltak knyttet til studenters psykososiale trivsel, som er med på å bidra til bedre helse og velvære blant studentmassen.   

Utvekslingsarenaene som NSO og de ulike medlemslagene har invitert oss i, har ført til et tettere nasjonalt samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, og mellom andre viktige aktører. Dette har vært med på å styrke studentdemokratiene, og tilrettelagt for en bedre studenttilværelse Norge rundt.   

Noe vi definitivt har merket i disse tidene med fysisk avstand, fortvilelse, og studenter i kriser, er at det likevel har ført oss nærmere sammen, og gitt oss en plattform til å finne de gode løsningene i felleskapet!  

 

 

For å lese mer om hva StInn gjør for å ivareta det psykososiale læringsmiljøet ved HINN klikk her:  

Oversikt over enkle grep man kan ta i det digitale undervisningsrommet:  Active Learning while Physically Distancing 

Les mer om UHR- Utdanning i Norge