Still til innstillingsutvalget for ny dekan ved HHS

Still til innstillingsutvalget for ny dekan ved HHS

Det utlyses et ledig verv som studentrepresentant i innstillingsutvalget for ansettelse ny dekan ved HHS

Som Peer Jacob Svenkerud trer inn i stilling som ny rektor skal det ansettes en ny dekan for Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Studentstemmen er avgjørende i en slik beslutning og det lyses derfor ut verv som studentrepresentant i innstillingsutvalget som skal gi en innstilling, altså en anbefaling til høgskolestyret om hvem som er den best egnede kandidaten.

Det skal oppnevnes et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:

• Rektor (leder av innstillingsutvalget)
• Påtroppende rektor
• En ekstern representant fra fakultetsråd ved HHS utpekt av rektor
• En representant for studentene oppnevnt av StInn
• En representant for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap

Interesserte studenter bes sende inn kandidatskjema (KS3) senest mandag 14. mars kl 16:00.