Resultat fra Parlamentsvalget 2019

Resultat fra Parlamentsvalget 2019

Dette er de som skal si din mening!

Deres avgitte stemmer i Parlamentsvalget har nå blitt talt, og alle kandidatene har blitt informert om resultatet til valget. Vi kan dermed informere dere om hvordan Parlamentet 2019 ser ut. Merk at hoveddelegatene står i alfabetisk rekkefølge, mens varadelegatene står i preferert rekkefølge.

Studiested Navn Hoved/vara
Blæstad Eivind Skari Hoved
Evenstad Gabriela Warecka Hoved
Elverum Åse-Marit Kristiansen Hoved
  Eunike Sofie Tomte Larsen Hoved
  Ane Skagestein Omholt Hoved
Hamar Per Andreas Steiro Frøiland Hoved
  Eloisa Fernandes Andrade Michaelsen Hoved
  Jakob Nesteng Hoved
  Hannah Skjolden Hoved
  Anders Syvertsen 1. vara
Rena Tea Karoline Uhlen Aasmundstad Hoved
  Ronja Marie Brenden Hoved
  Esben Haus Grosvold Hoved
  Celina Smestad Tveter Hoved
  Madeleine Øverbekk Hoved
  Michelle Lassoued 1. vara
  Matias Drønnen 2. vara
  Eivind Thorsland 3. vara
  Steffen Moe Nielsen 4. vara
  Ann-Jeanette B. Libakken 5. vara
Lillehammer Barzan Alizadeh Hoved
  Dag Emmanuel Fredriksen Hoved
  Andrea Oppegaard Jakobsen Hoved
  Line Løseth Hoved
  Emily MacPherson Hoved
  Samuil Teodosiev Simeonov Hoved
  Martin Danko Walstad 1. vara

Se denne artikkelen for å lese mer om kandidatene!

Tusen takk til alle som stemte i valget, og en ekstra stor takk til de som stilte som kandidater!