Pressemelding: Det studentene trenger er ekte penger

Pressemelding: Det studentene trenger er ekte penger

Foto: Anete Lusina fra Pexels

 I dag varslet regjeringen om at muligheten for å kunne kombinere dagpenger og utdanning skal utvides, men dagens studenter mangler fortsatt en fungerende støtteordning!

I dag varslet regjeringen om at muligheten til å få dagpenger under utdanning ønskes utvidet. Denne ordningen omfatter dog ikke dagens studenter, men skal gi bedre tilgang til høyere utdanning til dem uten arbeid. Forslaget til utvidet regelverk omfatter kun arbeidssøkende eller arbeidsledige over 30 år. Disse skal nå få enda lettere tilgang til høyere utdanning. Mens nåværende studenter som har mistet sitt levebrød ikke prioriteres.  

Det er flott med fokus på livslang læring, og at man sikrer inkludering av minoriteter som står utenfor arbeidslivet, ved å gi dem en sjanse til å tilegne seg relevant kompetanse. Vi stiller oss dog undrende til regjeringens prioriteringer når en samfunnsgruppe som allerede er sikret noenlunde trygge rammer gjennom støtteordninger, skal få lettere tilgang til økonomiske- og kunnskapsgoder. Mens de nåværende studentene, som er den samfunnsgruppen som skal bidra til et økende næringsliv, innovasjon og kunnskapsløft samt en fungerende velferdsstat for Norge, fortsatt straffes med mangel på støtteordninger. 

Når de fleste studenter må finansiere sitt livsopphold gjennom fulltids- og deltidsjobber, og på lik linje med alle andre skattebetalere bidra til velferdsstaten, skal de også kunne benytte seg av denne! Regjeringen varslet i forrige uke om at det arbeides med forslag til en ny krisepakke til studenter som skal legges frem over jul.  Studenter behøver en krisepakke som gir trygge og forutsigbare rammer nå! 

Les pressemeldingen fra regjeringen her