Pressemelding 10.06.20

Pressemelding 10.06.20

StInn er kritisk til sakkyndig komites vurdering av Høgskolen i Innlandet.

StInn mener at Høgskolen i Innlandet har blitt vurdert annerledes enn tidligere søkere, og er bekymret for at både HINN og fremtidige søkere må ta støyten for NOKUTs tidligere flauser. Akkrediteringsprosessen av Nord Universitet og Universitetet i Sørøst Norge har vært svært omdiskutert. Er det riktig at denne skal stå i veien for en annen institusjons fremtidige ambisjoner? StInn er bekymret for at andres lovnader skal føre til en direkte undervurdering av HINNs potensiale til å bli en svært ettertraktet utdanningsinstitusjon. 

Høgskolen har lykkes i å etablere utdanninger som svarer til samfunnets behov, og behovet om livslang læring. Ved Høgskolen i Innlandet er gjennomsnittsalderen på studenten høyere sammenlignet med andre institusjoner. Mange studenter kombinerer jobb og deltidsstudier, noe som gjør Innlandets studenter attraktive på arbeidsmarkedet, både under og etter studiene. Høgskolen har gode og fleksible tilbud, som gjør det mulig å åpne opp for et høyere antall studenter gjennom deltids ordninger. Vi stiller oss kritisk til at dette er noe som brukes mot Høgskolen, ettersom deltidsstudier gir flere tilgang til høyere utdanning. 

Hvis antallet deltidsstudenter er det som hindrer Høgskolen i Innlandet å bli et universitet, betyr det at Universiteter ikke får mulighet til å satse på livslang læring. Da må andre aktører holde MOOCs og lage digitale arenaer for at mange studenter kan få fleksible tilbud. Vi er redd for at dette vil kunne true gratisprinsippet som studentbevegelsen har kjempet for i lang tid. 

Vi er også bekymret for at NOKUTs fokus på kvantitet blinder dem for den faktiske kvaliteten av studiene Høgskolen har å tilby. Dette bunner i at kvalitetsrapporteringen dokumenterer at studieprogrammene med stor andel studenter per faglig ansatte opprettholder og utvikler god studiekvalitet. 

I tillegg til dette la sakkyndig komité vekt på institusjonens strategi for å øke kvaliteten på forskningsarbeidet under akkrediteringen av Nord Universitet. I HINNs akkrediteringsprosess valgte derimot sakkyndig komité å ikke ta med institusjonens strategi og ambisjoner i vurderingen om forskriftens krav kan oppnås og opprettholdes i fremtiden. Noe vi mener er en urettmessig forskjellsbehandling. 

HINN har vist en betydelig forbedring i antall disputaser etter fusjonen. Fusjonsplattformen og ambisjonen om akkreditering som universitet har skapt en sterk endringskultur ved HINN. Fusjonsprosessen viser hva HINN får til på kort sikt, ambisjonen viser en kultur som er godt rustet for å opprettholde og heve kvaliteten på lang sikt. Hvis det ved andre institusjoner er blitt lagt vekt på endringsvillighet som grunnlag for en positiv innstilling fra sakkyndig komité, vil mangel på dette i vurderingen av HINN mener vi er et klart tegn på forskjellsbehandling.