Ledige verv som studentrepresentanter i Høgskolestyret

Ledige verv som studentrepresentanter i Høgskolestyret

Kan du se for deg å sitte i et styre, og ta store avgjørelser i en utdanningsinstitusjon? 12. mai er fristen for å stille til valg som studentrepresentant.

Høgskolestyret er det øverste organet ved Høgskolen i Innlandet. Her sitter det 11 styremedlemmer, hvorav 2 er studentrepresentanter. De store strategiske grepene til høgskolen bestemmes her, så de avgjørelsene du er med å vedta, må til og med rektor føye seg etter! Styret har ansvaret for at høgskolen holder høy faglig kvalitet og driftes i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk. Styret setter også mål og resultatkrav for høgskolen, og skal også påse at driften er i tråd med disse.  

Vervet vil gi deg nyttig erfaring fra offentlig styrevirksomhet, og la deg få god erfaring i å danne helhetsbilder i store og komplekse saker. Det er en fordel om du har god kjennskap til høgskolen fra før av, men det er ikke et krav. 

Du vil også få honorar i henhold til  Kunnskapsdepartementets satser for styregodtgjørelser.    

For å stille til valget, så fyller du ut  dette skjemaet, innen onsdag 12. mai, klokken 12.00. Kandidatene legges snarest etter dette ut på  stinn.no

Valget blir utført elektronisk, på samme måte parlamentsvalget i StInn. Mer informasjon om selve valget vil komme etter at fristen for å stille er gått ut. Det er lagt opp til at kandidatene får en periode på rundt 2 uker til å markedsføre seg selv, etter de er publisert på nettsiden.  

For flere spørsmål om vervet kan du kontakte  Jørgen Wigestrand eller valgstyrets sekretær  Kristin Garstad

For å se informasjonen høgskolen har lagt ut, se  her

Masse lykke til!