La oss stå sammen - ved å holde avstand!

La oss stå sammen - ved å holde avstand!

Dette anbefales altså ikke, men ta gjerne et glass vin eller en øl med venner over nett!

En beskjed fra StInn!

Hei, alle studenter og andre som leser dette

Vi har blitt gjort oppmerksomme på at det i løpet av gårsdagen ble arrangert flere fester og større sammenkomster. Vi har også hørt at noen har brutt påbud om karantene. Dette er et direkte brudd på regjeringens anbefalinger og regler! 

Smitten sprer seg eksponentielt, og det er derfor viktig at vi følger de påbudene og rådene som myndighetene setter for oss i denne nasjonale dugnaden om å holde smitten i sjakk. Noen blir veldig syke og noen blir ikke så syke. Det er mennesker som er i risikogrupper, og det er for å passe på de at vi nå må gjøre en innsats for hverandre og ha omsorg på avstand. 

Det er ikke gitt at du ikke er smittsom, og derfor farlig for noen, selv om du ikke viser symptomer. FHI sier nå at vi også i Norge  har mørketall, og det er nå noen som er smittsomme uten at de kanskje vet det. Det er for å spare de som er i risikogruppen at myndighetene har satt de påbudene og rådene som vi nå opplever. De som er i risikogruppen er eldre og de med kroniske sykdommer. Dette kan være en venns mor eller far, besteforeldre eller venner. Det er viktig at vi gjør en dugnad nå, og viser omsorg - på avstand. 

Dette er også viktig for at sykehusene skal ha ressurser til å behandle de som blir syke. Blir alle syke på en gang kan vi risikere de tilstandene de har i Italia nå, der de over 60 ikke lenger blir behandlet på grunn av ressursmangler hos sykehusene. Hvis vi nå lider oss gjennom en periode med å holde avstand, være mer hjemme og ikke gjøre alt det vi pleier å gjøre kan vi utsette smitten slik at sykehusene har ressurser nok til å behandle de som er syke.

Italia er et I-land som har hatt gode forutsetninger for å forebygge den ekstreme tilstanden de nå befinner seg i. Reglene og anbefalingene som den norske regjeringen nå har satt er et verktøy som øker sannsynligheten for å unngå en situasjon som i Italia. Dette er absolutt en mulighet vi burde benytte oss av. 

Det er også land der det ser ut til å være på bedringens vei. Både i Kina og Sør-Korea ser man at tiltakene de gjennomfører kan fungere. Der blir karantene sett på som ekstremt viktig å forholde seg til, og brudd på dette blir slått hardt ned på. Effekten dette har hatt har gjort at noen tror at de allerede har nådd smitte-toppen, og at det er på vei ned igjen. Det er derfor viktig at vi følger de rådene våre myndigheter setter, slik at man ikke er nødt til å innsnevre friheten vår enda mer for å kunne ta vare på de i risikogruppene hos oss. 

Vær solidarisk, tenk på hverandre - og gjør dette ved å ta ansvar og følg karantene og hygiene rådene. Vær sosial, men via FaceTime eller Messenger. Snakk med en venn du ikke har snakket med på lenge via telefon. Les til eksamen. La oss alle studenter i Innlandet følge statsministerens oppfordring; Vi må stå sammen ved å holde avstand, og beskytte oss selv for å beskytte andre!