Korona oppdatering

Korona oppdatering

Her får dere sett hva vi gjør og noen nyttige lenker!

Her får dere litt info om hvordan vi jobber i disse tider, samt noen nyttige lenker!

StInn jobber aktivt time for time med hvordan StInn kan bidra og være til hjelp i situasjonen rundt korona-viruset og smittefare. StInn ved leder av Arbeidsutvalget er representert i Høgskolen i Innlandets beredskapsgruppe, og StInn har full tillit til høgskolens håndtering av situasjonen.

Det er mye som skjer på kort tid, og informasjon deles fortløpende gjennom høgskolens kanaler. Sjekk Canvas og www.inn.no/nyheter for mer informasjon rundt hvilke konsekvenser dette har for deg og din studiesituasjon. Vi oppfordrer deg også til å lese på FHI sine hjemmesider om hvordan du selv kan gjøre tiltak mot smittefaren, eller hvis du sitter i karantene ( https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/). På hjemmesiden til din vertskommune står det også råd og anbefalinger som gjelder ditt nærområde.

Stor-Elvdal kommune: https://www.stor-elvdal.kommune.no/nyheter/Sider/Korona---informasjon-11.03.2020.aspx

Åmot kommune: https://www.amot.kommune.no/beredskap/Sider/side.aspx

Elverum kommune: https://www.elverum.kommune.no/informasjon-om-korona-viruset

Hamar kommune: https://www.hamar.kommune.no/category21950.html

Lillehammer kommune: https://www.lillehammer.kommune.no/informasjon-om-koronavirus.524933.no.html

 

Hvis du har spørsmål rundt korona som gjelder din studiesituasjon kan du sende mail til korona@inn.no