Hvem skal tale din sak?

Still til parlamentet

Vil du være med å påvirke din og andres studiehverdag? Vil du styrke ditt nettverk, få nyttig erfaring til arbeidslivet og ikke minst venner på tvers av campus? Da bør du stille til Parlamentet i StInn.

Som Parlamentsdelegat vil du være med å påvirke studentenes hverdag. De siste årene har StInn sørget for at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Mye av det studenter tar forgitt er en følge av arbeid studentdemokratiene rundt om i landet har kjempet for i mange år.

Parlamentet er StInns øverste besluttende organ, og studentenes største stemme mot høgskolen, samskipnaden, myndighetene og andre interessenter. Det kan sammenlignes med generalforsamlingen/årsmøtet i andre organisasjoner. Det velges 21 studenter ved urnevalg hvert år som skal sitte i Parlamentet som representanter fra hvert studiested. Forholdet mellom antall studenter fra hvert studiested baseres på forholdet mellom antall studenter på hvert sted. Valget avholdes på høsten, og representantene sitter for hvert kalenderår.

Parlamentets viktigste rolle er å uttale seg på vegne av studentene ved HINN i saker som angår studentmassen. Parlamentet vedtar også strategi, budsjett for organisasjonen og velger hvem som skal inneha sentrale verv i StInn (som f. eks hvem som skal sitte i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen eller valgkomiteen).

Synes du at dette høres spennende ut? Da kan bør du stille til valg ved å sende inn kandidatskjema (KS1) og et portrettbilde av deg selv til stinn@inn.no innen 4. november kl. 12:00.

Har du spørsmål? Ta kontakt med nestleder Jørgen Wigestrand på jorgen.wigestrand@inn.no eller 995 22 579