Hvem fortjener Utdanningskvalitetsprisen?

Eirik Grindaker og Gunnar Slettaløkken mottok Utdanningskvalitetsprisen på vegne av Seksjon for idrettsfag i 2017 (foto: HINN)

Eirik Grindaker og Gunnar Slettaløkken mottok Utdanningskvalitetsprisen på vegne av Seksjon for idrettsfag i 2017 (foto: HINN)

Har det vært et nyskapende tiltak i din utdanning som fortjener skryt?

Formål

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne eksemplarisk arbeid med utdanningskvalitet ved Høgskolen i Innlandet, og stimulere fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på
utdanningene.

Formelle bestemmelser

Utdanningskvalitetsprisen er på 100.000 kroner årlig. Prisen går til ett eller flere tiltak som er iverksatt og gjennomført av en eller flere faggruppe(r) innenfor ett eller flere studiemiljø ved Høgskolen i Innlandet. Midlene skal benyttes til å videreutvikle tiltaket som ligger til grunn for pristildelingen og skal benyttes innen utgangen av det påfølgende år. Prisen deles ut på høgskolens årsfest. Med prisen følger et
diplom. Fakultetet rapporterer om bruken av midlene i sin årsrapport.

Kriterier for utdanningskvalitetsprisen

  1. Tiltaket må være nyskapende og av vedvarende karakter, og bidra vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten.
  2. Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og andre aktuelle aktører.
  3. Tiltaket skal være kunnskapsbasert.
  4. Tiltaket skal ha overføringsverdi til andre studiemiljøer.

Forslag til kandidater

Studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet kan foreslå studiemiljøer/faggrupper innenfor ett eller flere studiemiljø som kandidater til prisen. Forslaget må vise hvordan tiltaket oppfyller kriteriene ovenfor. Det skal inneholde beskrivelse, vurdering og dokumentasjon av tiltaket og oppnådde resultater. Videre må forslaget vise hvordan tiltaket kan videreutvikles og hvordan resultater kan brukes av andre på tvers av fagområder og institusjoner. Dersom forslag sendes inn av ansatte skal det medfølge en begrunnelse for nominasjonen fra studenter som har vært med på tiltaket.

Komite for utdanningskvalitetsprisen

Utdanningskvalitetsprisen tildeles av en komite som årlig oppnevnes av rektor. Den har følgende sammensetning:

  • leder av Læringsmiljøutvalget (leder for komiteen)
  • leder av StINN
  • prorektor for utdanning
  • to medlemmer fra høgskolestyret, deriblant en student og et eksternt medlem.

Studieadministrasjonen i fellesadministrasjonen ivaretar sekretærfunksjonen.

Utdanningskvalitetsprisen 2018

Forslag til kandidater sendes til gunn.holme@inn.no innen 10. oktober 2018.