Hold hodet kaldt, og hjertet varmt!

Hold hodet kaldt, og hjertet varmt!

Info om smittetilfeller

I løpet av helgen har to nye studenter ved studiested Lillehammer fått påvist covid-19. Det totale antallet smittede utgjør nå 4 smittede. De to nye studentene har hatt nærkontakt med de tidligere smittede studentene. Det er 16 studenter som har vært i kontakt med de smittede studentene, disse har vært i karantene siden torsdag og de får oppfølging av kommunens helsetjeneste. Høgskolen bistår i kommunens smittesporingsarbeid, og har god kontroll over situasjonen, studentenes nærkontakter og bevegelsesmønster på studiestedet. HINN mener de har god oversikt, føler seg trygge på sine rutiner, og er i tett dialog med kommunelege Morten Bergkåsa.

Mange lurer på hvor lenge studenter og ansatte må forvente at beredskapstilstanden vedvarer. Her må man regne med minst et år, men det oppfordres til å følge med på vaksineutvikling. Vaksinen vil først gå til folk i risikogruppen, sykehjem og helsepersonell. Dette kan bli en lang prosess og man vet ikke hvor effektiv denne prosessen blir. Det er snakk om 2 til flere år før vaksinen kan anvendes trygt i Norge, og benyttes som effektiv tiltak. Den aller beste «vaksinen» er å holde avstand og ivareta smittevernreglene. 

Vurderingen av smitterisiko ansees som lav. Til sammenligning så er det under 0,5 prosent som testes positive av flere hundre tester i Lillehammer, og det er kun 6 smittetilfeller hvorav 4 er studenter nå. Smitterisiko på campus og kantinene ansees som veldig lav når ansatte og studenter holder seg til smittevernet.

Noen kan være redde for å bli smittet eller redde for å gjøre noe galt, men prøv å lev som vanlig. Så lenge du ivaretar deg og dine trenger du ikke å frykte noe. Høgskolen og Bergkåsa skryter av studentene, og takker dere for å ha vært super dyktige! Dere har gjort en helt suveren innsats, og er veldig flinke til å ivareta smittevernet. Vi oppfordrer til å fortsette med den gode innsatsen!

Du skal være trygg på at du blir varslet dersom du har vært i kontakt med en smittet eller noen som har vært i kontakt med en smittet. Som Anne Christel Johnsgaard fra HINN sa; hold hodet kald og hjertet varmt! Dette skal gå bra <3

Les om smittevernet her:

https://www.inn.no/om-hoegskolen/smittevernveileder

Dere som har tilgang til innafor kan se opptak fra møte her:

https://innafor.inn.no/login/

 

Har jeg Covid19?

Alle som er usikker på karanteneregler, symptomer, og sykdom burde sjekke FHI og HelseNorge sine nettsider eller rådføre seg med sin fastlegen.

Ikke påfør folk smitteskam

Er du testet negativ, men har lette symptomer og god allmenntilstand kan du delta på studiene. Blir du dårligere må du testes på nytt og holde deg hjemme. Vi oppfordrer alle med forkjølelsessymptomer til å holde seg hjemme.

Samråd alltid med fastlege

Også dersom du tror at du har sesong-influensa. Burde man har hjemmekontor dersom man har allergi eller allergisymptomer? Er du veldig kjent med symptomene på din allergi kan du være på jobb/studiet. Men er du i tillegg forkjølet burde du teste deg. Dette er individuelle vurderinger man burde ta i samråd med fastlege, eneansvarlig og arbeidsgiver.

Beredskapsplan av tiltak ved økt smitte

Det finnes flere scenarioer av tiltak dersom det blir mer smittespredning, dette er graderte tiltak som skjermer og stenger ned der smitten er;  studier, klasser osv. Det mest drastiske tiltaket vil være å be alle ved høgskolen eller kommunen om å holde seg hjemme i tre uker. En kartlegging og total vurdering basert på rådene av kommunelege avgjør delvis eller totalt nedstenging.

Er noen smittet i et kollektiv?

Man flytter smittede ut av kollektivet eller isolerer dem dersom dette ikke er mulig. Mens de som har vært i kontakt med de smittede holdes i karantene til man får svar på testene.

 

Igjen ønsker vi å minne om å holde hodet kaldt, og hjerte varmt, og sender varme hilsener fra oss i StInn