Her er dine representanter i Høgskolestyret

Her er dine representanter i Høgskolestyret

Bli kjent med de nyvalgte studentrepresentantene i Høgskolestyret

Valget av studentrepresentanter i Høgskolestyret er nå over, og stemmene er telt opp. For å overholde likestillingsloven er begge kjønn representert. De som kommer til å representere studentene i Høgskolestyret i 2019 er som følger:

Hovedrepresentanter

Mathias Helland Olsen 

Kristin Aldridge

Studentrepresentanter (Går fra å være hovedrepresentanter til øverste vara dersom Høgskolestyret må ha færre medlemmer)

Julie Marie Næss

Arild Monkvik Johannessen

Vararepresentanter (I prioritert rekkefølge)

Erlend Rinden

Trine Mathisen

Thomas Brick-Mortensen

 

Vi gratulerer alle kandidatene med valget!

 

Om Høgskolestyret

For øyeblikket består Høgskolestyret av 15 medlemmer, hvor 4 av de skal være studentrepresentanter. Dette er en midlertidig løsning som blir brukt i sammenslåingprosessen. HINN har søkt til Kunnskapsdepartementet om å få utvidet denne løsningen, men dersom de får avslag så går styret tilbake til standardstørrelsen. Det er et styre på 11 medlemmer, hvor 2 av de skal være studentrepresentanter. I et slikt tilfelle vil de to studentrepresentanter som fikk flest stemmer i det kommende valget forbli hovedmedlemmer, mens de resterende studentrepresentantene blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge av hvor mange stemmer de fikk i det kommende valget. Forbi studentrepresentantene, så består styret av vitenskapelige ansatte, administrative ansatte, og eksterne medlemmer utnevnt av Kunnskapsdepartementet. Studentrepresentantene sitter i vervet sitt i 1 år om gangen.