Første parlamentsmøte 2019 - Elverum

Første parlamentsmøte 2019

Årets første møte var preget av godt oppmøte, resolusjoner og suppleringsvalg

Onsdag 20. februar ble det første parlamentsmøtet i 2019 holdt i Elverum. Dette var også det første parlamentsmøtet for delegatene som ble valgt i høst, og startet sin periode med det beste oppmøtet i StInns historie. 20 av 21 delegatseter var fylt, hvor det siste setet stod tom fordi Elverum mangler en hoveddelegat til å fylle den.

Resolusjoner

Resolusjoner er politiske dokumenter vedtatt av Parlamentet for å bestemme hva StInn som en organisasjon skal mene. Det var tre resolusjoner oppe til behandling på dette møtet. Parlamentet hadde som alltid muligheten til å komme med endringer på resolusjonene før de vedtok dem.

Resolusjon om ekstern sensor
Det ble foreslått å mene at høgskolen skal gå fra dagens ordning, hvor ekstern sensor skal brukes på minst en tredjedel av eksamenene per semester og minimum en gang hvert tredje år per emne, til at ekstern sensorer skal brukes på absolutt alle eksamener. Dette var ønsket for å sikre at studentene skulle få rettferdig, objektiv og mer riktig vurdering av sitt arbeid.

Parlamentet stemte for å vedta resolusjonen.

Resolusjon om språktest for forelesere
Med et ønske om å heve kvaliteten på undervisningen til både internasjonale studenter og norske studenter som tar engelskspråklige kurs, så ble det foreslått at StInn skal mene at forelesere burde bestå en språktest for å kunne undervise på engelsk.

Parlamentet stemte for å vedta resolusjonen.

Resolusjon om retningslinjer for ordomfang på skriftlig arbeid
Ved arbeidskrav og hjemmeeksamener blir det ofte brukt et ordomfang for å gi studentene et må for hvor mye de skal skrive. Dessverre er det ingen retningslinjer for hvordan en skal sette opp dette omfanget, eller når og hvordan 10% over/under-regelen håndheves. Det er også ingen retningslinjer for hva konsekvensene for å bryte ordomfanget er. Det ble derfor meldt opp en resolusjon for at StInn skulle mene at det skulle lages en retningslinje for å konkretisere både hvordan omfanget fungerer og konsekvensene for å gå utenfor.

Parlamentet stemte for å vedta resolusjonen.

Valg

Suppleringsvalg til Parlamentet
Det ble utført et suppleringsvalg av parlamentsdelegater, hvor begge kandidatene som stilte ble valgt ved akklamasjon. Kaja Arielle Bergseth (Animasjon og digital kunst, 1. år) ble valgt som 4. vara for Hamar, og Madeleine Øverbekk () ble valgt som 5. vara for Rena. Dette betyr at Hamar, Rena og Blæstad har alle hoved- og varadelegatene de skal ha. De som fremdeles trenger supplering er Elverum (1 hoveddelegat og 3 varadelegater), Lillehammer (3 varadelegater), og Evenstad (1 varadelegat). Dersom du ønsker å stille som suppleringskandidat, så kan du lese mer om det her.

Suppleringsvalg til Valgkomiteen
Valgkomiteen har siden starten av 2019 manglet to av sine tre medlemmer. På parlamentsmøtet fikk leder av Valgkomiteen Oliver Korssjøen sine to manglende medlemmer. Mari Karenersen, som er studentrådsleder i Rena; og Ann Helén Hagen, som er hoveddelegat for Rena i Parlamentet; ble valgt inn ved akklamasjon, da det var to kandidater til to verv.

Delegater til landsmøtet i NSO
StInn skal sende en delegasjon på 9 personer til landsmøtet i Norsk studentorganisasjon. Delegasjonsleder ble valgt før jul, og er leder av StInn, Lisa Marie Mandfloen. De resterende 8 delegatene, pluss 4 varadelegater ble valgt inn igjennom preferansevalg. Resultatet kan du se under.

Hoveddelegater

 • Bendik Kaurin Evertsen – Hoveddelegat for Lillehammer i Parlamentet
 • Bård Ræstad – Kommunikasjonsansvarlig i Arbeidsutvalget
 • Emily Johansson – Studentrådsleder på Lillehammer
 • Emily MacPherson – 1. varadelegat for Lillehammer i Parlamentet
 • Mari Sofie Eliassen – Hoveddelegat for Lillehammer i Parlamentet
 • Per Andreas Frøiland – Studentrådsleder for Hamar
 • Thomas Brinck-Mortensen – Hoveddelegat for Rena i Parlamentet
 • Torje Martnes – Studentrådsleder for Blæstad

Varadelegater

 1. Dag Emmanuel Fredriksen – Hoveddelegat for Lillehammer i Parlamentet
 2. Gesine Fischer – Hoveddelegat for Lillehammer i Parlamentet
 3. Ann Helén Hagen – Hoveddelegat for Rena i Parlamentet
 4. Arild Johannessen - Fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Arbeidsutvalget

Annet

Møteplan
Parlamentet vedtok møteplanen for våren, og de neste to parlamentsmøtene kommer til å bli holdt 3. april i Hamar, og 23. mai i Lillehammer.

Behandling av grunndokumenter
Valgreglementet, Stillingsinstruksene, og Vedtektene var oppe for behandling på møtet. En del av vedtakene var opprydding av overflødig tekst. Det ble også blant annet vedtatt at Valgkomiteen kan innstille på suppleringsvalg til Valgkomiteen, valgperioden på urnevalg ble endret fra 48 timer til minst fem påfølgende virkedager, og valg av Arbeidsutvalg og komiteer skal skje på tredje parlamentsmøte på vårsemesteret.

Behandling av andre dokumenter
Forretningsorden, årsrapport for 2019, og en endring av Evenstads årsbudsjett ble vedtatt uten endringsforslag.

Formøter for Parlamentet
Et forslag om å opprette en rutine for møter i forkant av parlamentsmøtene, for å forberede delegatene på sakene som kommer til å bli behandlet, ble vedtatt avvist. Forslaget i seg selv var godt mottatt, men siden en systematisk feil hadde gjort at saken ikke først ble behandlet i Sentralstyret, så ble forslaget nedstemt på prinsipp. Forslaget blir behandlet igjen på neste parlamentsmøte, etter at det har blitt behandlet av Sentralstyret.

 

Fullt referat av møtet og resolusjoner i fulltekst vil bli publisert på et senere tidspunkt