Femte parlamentsmøte 2019

Parlamentet sitter i møterommet, de rekker opp hånden med stemmeskilter under votering.

Denne gangen fant Parlamentsmøtet sted på idylliske Evenstad.

Vi hadde rigget opp til møtet i Ørneauditoriet, og omgivelsene bar preg av det studiested Evenstad tilbyr av studier. Utstoppede fugler var montert slik at det så ut som om de fløy langs veggene i det ellers trehvite rommet. Litt etter litt fylles rommet med spente studenter som ser frem til å diskutere saker som er av betydning for studentene ved Høgskolen i Innlandet.

Orienteringer

Alle Parlamentsmøtene starter med orienteringer. Her blir Parlamentet orientert om hva Arbeidsutvalget, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen har gjort siden forrige møte. Her er det også mulighet for andre aktører å orientere, slik som Høgskolestyret og Studentsamskipnaden. Denne gangen har vi vært så heldige at administrerende direktør i SINN, Erik Ulateig, har vært til stede for å orientere om sin strategiplan fra 2020-2024. Det blir i tillegg orientert om at vår leder, Torje Martnes, har vært med på studentpolitisk toppmøte med Regjeringen, hvor studentenes psykiske helse og studienes arbeidslivsrelevans ble diskutert.

Det er alltid åpent for spørsmål under orienteringene. På dette møtet var Rena på ballen og spurte Ulateig fra SINN om tanker rundt studiestedsutvikling på Rena, boligdekning og psykologtilbudet deres. Dette er en spennende tematikk, og det er gøy når Parlamentet blir et fora hvor man kan sette saker man engasjerer seg for på dagsorden for andre organisasjoner!

Budsjett

På dette møtet ble det tatt opp budsjett med et ønske om å få innspill fra Parlamentet angående hva de ønsker at organisasjonen skal prioritere i 2020. Her legger Parlamentsdelegatene, på vegne av studentene ved Høgskolen i Innlandet, føringer for hvordan organisasjonen skal jobbe for studentene! Her ble det diskutert mange spennende tiltak som en rosa buss for synlighet, flere arrangementer for de som er engasjerte, og mulighet til å synliggjøre oss enda mer.

Det kom flere spenstige forslag under møtet, deriblant en idé om å ha en rosa StInn-buss som kan kjøre mellom møtene for å synliggjøre oss i Innlandet. Det er også et ønske om å gjøre investeringer for å bygge ned egenkapitalen til StInn over tid. Synlighet er viktig for studentene, og at de som studerer ved Høgskolen i Innlandet ved hva StInn jobber med.

Det ble i tillegg tatt for seg en førstegangsbehandling av vedtektene, hvor det har kommet forslag til endringer i vedtektene. Disse må behandles to ganger.

Neste møte

Neste Parlamentsmøte vil ta for seg godkjenning av budsjett, samt andregangsbehandling av vedtektene. Arbeidsutvalget skal legge frem et forslag til budsjett for 2020, men det er alltid Parlamentet som har det siste ordet og er stemmen for hva studentene ønsker StInn skal bruke pengene på det kommende året.

Dette møtet vil finne sted på Blæstad 26. november. For mer informasjon om møtet kan du se i kalenderen på nettsiden, eller vårt Facebook-arrangement som du finner på denne lenken. Husk å melde deg på hvis du kommer!