Feil i valgresultatet fra høgskolestyret.

Feil i valgresultatet fra høgskolestyret.

Feil i valgresultatet for varamedlemmer til høgskolestyret - UFF-ansatte og studenter.

Valgstyret viser til valgresultat publisert på Innafor ( https://innafor.inn.no/Nyheter/valgresultat-2019) og stinn.no ( https://www.inn.no/prosjektsider/studentorganisasjonen-i-innlandet/aktuelt/dette-er-studentrepresentantene-i-hoegskolestyret) etter gjennomført valg 1.-14. november.

Beklageligvis ble det i ettertid oppdaget en teknisk feil under beregningen av vararepresentanter, det gjelder for varamedlemmene til UFF-representantene og varamedlemmene til studentrepresentantene.

Feilen ligger i programvaren eValg levert av UiO. De har nå kjørt gjeldende valg på nytt for oss i en oppgradert versjon av programmet (eValg3).

Nytt resultat

Kandidater som ble valgt som vararepresentanter for studentene:

  • 1. vara Oliver Korssjøen
  • 2. vara Fatema Al-Musawi

Med det nye resultatet oppfyller vi kravet om kjønnsbalanse også for vararepresentantene https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/§28 Selv om det ikke er personlig vara, må fordelingen følge en viss balanse.

Ny valgprotokoll for studentrepresentanter til høgskolestyret:

Seksjon for server og applikasjoner ved HINN følger opp med anskaffelse av nytt system slik at dette er klart til neste valg.

Spørsmål? Ta kontakt med valgstyrets sekretær, Kristin Garstad ( Kristin.garstad@inn.no)