Dette er studentrepresentantene i høgskolestyret!

Dette er studentrepresentantene i høgskolestyret!

Bli kjent med de nyvalgte studentrepresentantene i Høgskolestyret!

Valget av studentrepresentanter i Høgskolestyret er nå over, og stemmene er telt opp. For å overholde likestillingsloven er begge kjønn representert. De som kommer til å representere studentene i Høgskolestyret i 2019 er som følger:

Hovedrepresentanter

  • Jørgen André Wigestrand
  • Kristin Aldridge

Vararepresentanter (I prioritert rekkefølge)

  • Thomas Brinck-Mortensen
  • Dag Emmanuel Fredriksen

 

Vi gratulerer alle kandidatene med valget!

 

Om Høgskolestyret

Høgskolestyret er det øverste organet i Høgskolen i Innlandet, som selv rektor må svare til.  I følge universitets- og høgskoleloven, så må det være studentrepresentasjon i styret. Det er veldig viktig at studentene blir representert når de største avgjørelsene blir tatt! Forbi studentrepresentantene, så består styret av vitenskapelige ansatte, administrative ansatte, og eksterne medlemmer utnevnt av Kunnskapsdepartementet. Vi trenger derfor noen som ikke er redd for å ta ordet, kan fremme forslag som er for studentene og høgskolens beste, og kan sette seg inn i sakspapirene som blir sendt ut før hvert møte. Høgskolestyret møtes ordinært 4 ganger i semesteret. Studentrepresentantene som blir valgt nå sitter i utvalget 1,5 år, fra 1. januar 2020 til 31. juli 2021.  Les mer om høgskolestyret her.

 

Dine studentrepresentanter!

Jørgen
Kristin

 

Vara:

Thomas
Dag Emmanuel
Sist endret: .