Dette er deres nye Parlamentsdelegater

Dette er deres nye Parlamentsdelegater

Her er studentene som representerer deg i StInns øverste organ. Det er 21 plasser i Parlamentet, hvor hvert studiested får én plass og resten fordeles ut ifra hvor mange studenter det er per studiested. Det er like mange hoveddelegater som det er vara. Fordelingen er dermed slik:

Studiested Hoveddelegater Vara
Blæstad 1 1
Elverum 3 3
Evenstad 1 1
Hamar 4 4
Lillehammer 7 7
Rena  5 5

Oversikt over delegater 

Navn Verv Studiested
Eivind Skari Hoveddelegat Blæstad
Nina Arnaq Lund Ellingsen  Hoveddelegat Elverum
Agid Havar Hewbl  Hoveddelegat Hamar 
Aurora Johanne Isaksen  Hoveddelegat Hamar 
Gabriel Mårstad  Hoveddelegat Hamar 
Lena-Elise Engeli  Hoveddelegat Lillehammer
John-Are Bruket Andreassen  Hoveddelegat Lillehammer
Dag Emmanuel Powlett Fredriksen  Hoveddelegat Lillehammer
Ine Kristine Hestnes Gulbrandsen  Hoveddelegat Lillehammer
Dennis Bjørtvedt Torkelsen  Hoveddelegat Lillehammer
Mads Johannes Koppang Scharning  Hoveddelegat Lillehammer
Fabian Venjar Raae Hoveddelegat Lillehammer
Maria Iversen Stordahl  1. vara Lillehammer
Esben Haus Grossvold  Hoveddelegat Rena
Markus Tokvam  Hoveddelegat Rena
Ronja Marie Brenden  Hoveddelegat Rena
Tea Karoline Uhlen Aasmundstad  Hoveddelegat Rena
Emil smedal Olin  Hoveddelegat Rena

Følgende verv er fremdeles ledig - og det fortsatt mulig å stille til suppleringsvalg på det extraordninære parlamentsmøte fredag 22. januar. Ønsker du å stille? Send inn kandidatskjema (KS2) til stinn@inn.no eller bli med på det ekstraordninære Parlamentsmøte 22.01 kl 10:00.

Blæstad - 1 vara

Elverum - 2 hoveddelegater, 3 vara

Evenstad - 1 hoveddelegat, 1 vara

Hamar - 1 hoveddelegat, 4 vara

Lillehammer - 6 vara

Rena - 5 vara