Bedre gjennomføring og lavere frafall

Bedre gjennomføring og lavere frafall

F.v. Iben Kardel (Leder av Studenttjenester ved HINN), Lisa Marie Mandloen (Leder i StInn), og Erna Bragadottir (Helsesjef i SINN)

StInn har vært på konferanse i Bergen om studenters suksess i høyere utdanning

Dette er et nasjonalt prosjekt for ansatte og studenter i høyere utdanning – for å oppnå bedre gjennomføring, bedre resultat, og lavere frafall.

Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning hadde fokus på følgende ting:

  • å synliggjøre og utvikle metoder som lærestedene kan bruke for å identifisere utfordringer som medfører at studentene slutter.
  • å legge til rette for erfaringsdeling, med tiltak som fører til at studentene lykkes med sine studier det første studieåret, fordi det er så avgjørende for hele studieløpet.
  • å bidra til et nyansert bilde av hvem som faller fra og hvorfor de faller fra. Herunder vise egnede analyser av gjennomføringstall.

På Høgskolen i Innlandet har et av tiltakene vært det vi kjenner som KickStart, som er etablert på Lillehammer studiested. På Evenstad har et av tiltakene fokusert på studiestart med tittelen «fag før fest».

14 universiteter og høgskoler, og 6 studentsamskipnader fra hele landet deltatt i dette prosjektet.

Mange mennesker starter på en utdanning, men grunnet ulike årsaker så er det mange som faller i fra.

Flere positive erfaringer viser at det er fullt mulig å tilrettelegge på en slik måte at en langt større andel lykkes i studiene, noe som ikke bare innebærer at flere gjennomfører, men også at resultatene blir bedre.