Program for Småvilt 2017

Årets program for Småvilt 2017 vil fokusere på næringsutvikling knyttet til småviltressrusen..

 

Rypa kom som kjent på rødlista for to år siden og selv om det også har vært oppturer for bestandene flere steder er det tydelig at mange rettighetshavere er bekymret for denne ressursen og videre økonomien i tilknytning til salg av jaktkort, utleie,.. osv. Vi har tidligere hatt mye fokus på selve småviltet og ikke så mye på hvordan denne ressursen utnyttes. Både offentlig og private aktører er økonomisk sårbare når småviltet uteblir.  Årets småviltseminar vil derfor gi eksempler og kunnskap om hvordan småviltressursene utnyttes.

Program finner du her.

Program 2017 475,43 kB

..