Om seminaret

Småviltseminaret er årlig møtepunkt om småviltforvaltning. 

Høgskolen i Hedmark avdeling Evenstad gjennomfører seminaret for at forvaltere, forskere og andre interesserte kan møtes for å dele ny kunnskap og diskutere småviltforvaltning. Behovet for kunnskapsutveksling er gjensidig for å skape bedre forvaltning og gi forskere innspill til viktige forskningsspørsmål. Forskere og forvaltere trenger møtepunkter for gjensidig kunnskapsutveksling og diskusjoner om vegen videre.