Småvilt 2017

DSC_1276c

Foto: Steffen Johnsen

Velkommen til årets småviltseminar

Høgskolen i Innlandet avd. Evenstad ønsker å invitere til småviltseminar 23-24. mai 2017.

Småviltseminaret er et årlig møtepunkt hvor forvaltere, forskere og generelt interesserte ønskes velkomne.

Årets seminar ønsker å fokusere på småviltressursen knyttet til næringsutvikling.

Som i fjor ønsker vi å ha presentasjoner som viser til både vitenskapelige arbeider og praktiske eksempler. Årets seminar vil være lunsj til lunsj 23-24 mai.

Høgskolen har nå i to år gjennomført seminar der forvaltere, forskere og andre interesserte møtes for å lære ny kunnskap og diskutere småviltforvaltning. Dette er ett av få møtepunkter hvor forvaltere og forskere møtes for kunnskapsdeling og høgskolen ønsker å fortsette denne tradisjonen. Høgskolen har lang tradisjon med forskning og formidling av kunnskap knyttet til småvilt. Dette gir høgskolen både et ansvar og en posisjon til å tilrettelegge for en bedre dialog mellom forvaltningsenheter og forskning samtidig som seminaret gir god anledning for studenter til å få innsikt i forskning og forvaltning.

Høgskolens småviltseminar i 2015 og 2016 har hatt deltagere fra hele Norge. I disse to første årene har seminaret blitt avholdt over en dag, hvor programmet har vært relativt stramt. Vi ønsker derfor i 2017 å utvide til to dager.