Om prosjektet

Prosjektet "Skole, læring og psykisk helse" utforsker sammenhengen mellom psykisk helse og skoleprestasjon, og skolens rolle i dette. Tre innbyrdes forbundne delstudier utforsker forskjellige aspekter av skolekonteksten og dennes rolle i forhold til psykisk helse og skoleprestasjon. 

  • Delstudie 1 utforsker sammenhengen mellom unge menneskers psykiske helse og skoleprestasjon og hvordan disse er påvirket av individuelle- og familiære aspekter og ulike aspekter i skolekonteksten.
  • Delstudie 2 fokuserer spesielt på hvordan prosesser og praksis i kroppsøving (timeplanlagt fag) og fysisk aktivitet ellers på skolen (ikke timeplanlagt) former unge menneskers psykiske helse og læring.
  • Delstudie 3 fokuserer på hvordan skoler responderer på unge mennesker med psykiske plager og problemer med læring, og hvordan skolen samarbeider med foreldre og aktører i de lokale helse- og velferdstjenestene.